кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Абітурієнту

          

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів та найрізноманітніші побутові, господарські й культурні запити, забезпечити їх високий рівень комфорту.

Обираючи спеціальність Готельно-ресторанна справа, Ви обираєте шлях до підготовки конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців готельно-ресторанного бізнесу за освітньою програмою європейського рівня!

«Гостинність – це чеснота, що змушує нас дати притулок тим, хто притулку не потребує» (Амброз Гвіннет Бірс, американський письменник і журналіст). Ця мудрість, накопичена  століттями, стала філософією розробки авторської освітньої програми, яка поєднала досвід провідних світових лідерів в готельно-ресторанній сфері – Школа готельного менеджменту (ІНТТІ  School of Hotel Management) м. Невшатель, Швейцарія; Business & Hotel Management BHMS (м. Люцерна, Швейцарія); Лозаннська школа готельного менеджменту (Ecole Hoteliere de Lausanne); Севільський університет (University of Seville), Іспанія і ПУЕТ для того, щоб НОВЕ ПОКОЛІННЯ фахівців готельно-ресторанного бізнесу мало змогу конкурувати на ринку.

Кафедра здійснює підготовку фахівців початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (кваліфікація: «молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи»). Термін навчання 2 роки.

Гарант освітньої програми – Володько Ольга Василівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,  кандидат технічних наук

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (кваліфікація: «бакалавр з готельно-ресторанної справи»).  Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Гарант освітньої програми – Капліна Тетяна Вікторівна, доктор технічних наук, професор

Кафедра здійснює підготовку фахівців  здобувачів другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (кваліфікація: «магістр з готельно-ресторанної справи, професіонал з готельно-ресторанної справи»).  Термін навчання 1 рік 6 місяців.

Гарант освітньої програми – Рогова Наталія Володимирівна, доцент,  кандидат технічних наук