кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Науково-дослідна робота

          

30 березня 2021 року відбулася ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. Студенти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа» брали участь у роботі секції № 14 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна. Під час роботи секції було заслухано та обговорено 25 доповідей.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій у готельному господарстві.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • Ходіс Наталію Сергіївну (група ГРСб-43), тема доповіді: «Сучасні перспективи розвитку парк-готелів у Полтавському регіоні». Науковий керівник – Капліна Тетяна Вікторівна, д.т.н., професор;
 • Озерного Віктора Володимировича (ГРСб-45), тема доповіді: «Моделювання концептуального готелю категорії «*****» у графічному редакторі Sweet houme 3D». Науковий керівник – Володько Ольга Василівна, к.т.н., доцент;
 • Кравець Анну Олександрівну (ГРСб-11), тема доповіді: «Екологічно безпечні засоби для еко-клінінгу в готелях». Науковий керівник – Володько Ольга Василівна, к.т.н., доцент;
 • Ярмоленко Анну Олександрівну (ГРСб-34), тема доповіді: «Якість послуг – ключовий фактор успіху готельного бізнесу». Науковий керівник – Рогова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент.

Вітаємо переможців та учасників конференції. Бажаємо успіхів у подальших наукових проектах. Дякуємо учасникам за активну участь у конференції та обговоренні наукових досліджень.

#пует #спеціальністьгрс #бакалавр #гркс #готелі #індустрія #наука #мрійпровелике

          

Академічна доброчесність – це основа якості освіти!!! Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. Викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи підвищили кваліфікацію на дистанційній платформі громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ) з курсу «Академічна доброчесність в університеті».

          

Єдність навчального та наукового процесів завжди була і залишається головним принципом діяльності кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ПУЕТ. Тому, студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» під час карантину не тільки успішно дистанційно навчаються, але і продовжують активно займатися науково-дослідною роботою. Так, студенти наукової проблемної групи «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства» Білай А.В., Голуб М.С. та Яценко А.О. (керівник – к.т.н. Володько О.В.) прийняли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science: problems and innovations», яка проходила 3-5 травня 2020 року у Стокгольмі королівства Швеція, та отримали сертифікати.

Бажаємо нашим студентам та їх науковому керівнику подальшої плідної праці, наполегливості та нових наукових доробок!

          

Викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи постійно працюють над вдосконаленням педагогічної майстерності та займаються саморозвитком. Професійному зростанню сприяють курси, семінари, тренінги, вебінари, стажування, різні форми самоосвітньої діяльності. Доцент кафедри, к.т.н. Столярчук Валентина Миколаївна, проходить дистанційний курс Design Thinking for Innovation для використання отриманих знань при розробці нових навчальних дисциплін «Інновації в готельно-ресторанному бізнесі», «Інноваційні ресторанні технології». Капліна Анна Сергіївна к.е.н., доцент, брала участь у вебінарі Protecting and Assisting Workers in the Midst of a Pandemic: Labor-Management Solutions для використання отриманих знань при викладанні навчальних дисциплін «Світове готельне господарство», «Організація роботи готелів». Старший викладач кафедри Рибакова Світлана Сергіївна проходить дистанційний курс Food & Beverage Management для використання отриманих знань при викладанні навчальних дисциплін «Барна справа та організація роботи сомельє», «Організація роботи ресторанів». Асистент кафедри Дудник Світлана Олексіївна проходить дистанційні курси Certified Hotel Administrator (CHA), Hospitality Manager: Leadership для використання отриманих знань при викладанні навчальних дисциплін «Організація роботи готелів», «Організація роботи номерного фонду готелю».

          

Вплив науки на розвиток не лише сучасного суспільства, а й окремого індивідуума стає дедалі вагомішим. Разом із цим зростає і її соціальний престиж. Це обумовлює високі вимоги до рівня знань не лише професійних сфер, а й особистісних, духовних, культурних. Ці чинники в сукупності сприяють формуванню високорозвиненої особистості сучасної людини.

Науково-дослідна та науково-виробнича діяльність на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи проводиться за наступними напрямами:

 • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;

 • методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних досліджень;

 • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртках та проблемних групах

 • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Колектив кафедри «Готельно-ресторанної та курортної справи» працює над науково-дослідною темою: Якість послуг у готельно-ресторанному господарстві: теоретичний і практичний аспекти - керівник гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» Капліна Т.В. За результатами роботи в 2019 році над науковою темою було проведено Work-shop.

У роботі Work-shop брали участь:


Рибка Тетяна Євгеніївна співвласниця магазину «Сирне королівство»


Матвієнко Сергій, шеф-сомельє національної мережі гастромаркетів  WINETIME міста Полтави.


Крижановський Сергій Олександрович, директор з просування ТОВ «Час живої води».

Інформація про наукові гуртки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи працюють студентські наукові товариства, які сприяють залученню студентів до кафедральної науково-дослідної теми:

 • предметний гурток «HoReCa Planet»;
 • проблемний гурток  «Мозковий  штурм»;
 • проблемна група «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства»

Значно глибші наукові дослідження студентів старших курсів досить часто малозрозумілі молодшим студентам, тому на кафедрі засновано предметний гурток «HoReCa Planet».  Перед його учасниками ставляться нескладні завдання. Його члени мають змогу досліджувати проблемні питання обслуговування гостей, спілкування з гостями англійською мовою, розглядати проблеми комунікативності тощо.

Предметний гурток «HoReCa Planet» (керівництво науковою роботою студентів ведеться доцентом кафедри ГРКС Капліною А.С, та старшим викладачем Рибаковою С.С., ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

Проблемний гурток «Мозковий  штурм» ведеться під керівництвом доцента кафедри Столярчук Валентиною Миколаївною має певні відмінності від предметного. Суттєвою його перевагою є можливість більш глибокого розгляду обраної теми. У центрі наукових досліджень студентів-членів проблемного гуртка поставлена проблема «Якість продукції готельно-ресторанного господарства: проблеми та перспективи». Члени гуртка мають змогу обговорювати результати своїх досліджень на засіданнях, студентських наукових конференція На базі гуртка  організовуються зустрічі з практиками готельно-ресторанного господарства та з’ясування практичних проблем сфери. Участь у таких заходах не лише сприяє установленню тісних дружніх зв’язків, а й допомагає студентам учитися застосовувати вивчену теорію на практиці. Результати своїх досліджень студенти відображають у курсових роботах зі спеціальності.

Результати досліджень науково-дослідних робіт представляються кожного року на науковій студентській конференції та щорічній виставці наукових робіт під час проведення «Дня Свято професійної майстерності», публікуються в щорічному збірнику наукових статей магістрів «Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві»

Участь студентів-членів проблемного гуртка в зустрічах із практиками готельно-ресторанного господарства при проведенні круглих столів (керівництво науковою роботою ведеться кафедрою ГРКС, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)