кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Спеціальності
Студентство і наука
Інформація для студентів
Дисципліни
Методичне забезпечення
Професійне стажування
Науково-дослідна робота
Резюме випускників
Фотогалерея

Студентство і наука

          

25-28 березня 2015 року на базі філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук.

Участь у конференції брала студентка Полтавського університету економіки і торгівлі» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» Штефан Аліна Володимирівна (гр. ГРС-42), науковий керівник – к. філос. н., доц. Усанов І. В.

За результатами галузевої конкурсної комісії вона була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

20-21 листопада  2014 р. колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи  брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», присвяченій 40-річчю заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

У рамках конференції  працювала секція № 2 «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі».


Керівник секції – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Капліна Тетяна Вікторівна та секретар секції доцент, к.т.н. Столярчук В.М.

 Під час роботи секції заслухані доповіді:

 • Облік фінансових результатів діяльності підприємств готельного бізнесу: історичний та сучасний аспект (Полтава, ПУЕТ  к.е.н., доцент О.В. Артюх-Пасюта).
 • Проблеми та перспективи готельно-ресторанного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  д.т. н., проф. Капліна Т. В., к.т. н., доц. Столярчук В.М. ).
 • Підвищення конкурентноспроможності готельно-ресторанного комплексу «Willa Sandra» за рахунок впровадження реорганізаційних змін (О.П. Ковінько – викладач Познанської академії готельного господарства і громадського харчування, Польща)
 • Развитие инноваций в технологии ароматических концентратов (Полтава, ПУЕТ  Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Дубова Г.Є.).
 • Стан готельного господарства України (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Роговая Н.В.).


Доповідь к.т.н., доц. Рогової Н.В.

 • Розвиток, як важлива складова  ефективної діяльності засобів розміщення  (Полтава, ПУЕТ  ст. викл. Капліна А.С.).
 • Сучасний стан та перспективи управління персоналом на підприємствах готельного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  асистент Т. В. Вакуленко).
 • Інноваційні методи практичного оволодіння навичками студентами на тренінг-курсах для підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  асистент Рибакова С.С.).
 • Актуальність дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  здобувач Н. І. Кирніс).
 •  Инновационная технология желе с ликопином (Полтава, ПУЕТ  асистент С.О. Овчинникова).
 •  Інноваційні технології будівництва об’єктів готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доцент О.В. Володько). 


Доповідь к.т.н., доц. О.В. Володько

 •  Нова проектна культура в архітектурі та дизайні готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  кандидат архітектури, доцент В.М. Губарь).
 •  Форми дозвілля у готельно-ресторанному комплексі (Київ, НУХТ магістр А.А. Іванова).
 •  Некоторые аспекты государственного регулирования кооперативного сектора Украины и Азербайджана в начале ХХ столетия (Баку, Азербайджан, ООО «ІМЕХ», Алхасов Самир Яшар оглу).
 •  Сучасний стан та розвиток ресторанного бізнесу в україні під впливом інноваційних технологій управління Карпенко В.Д., к.е.н., доц., ПУЕТ (м. Полтава),  Карпенко Д.В., к.е.н., КНТЕУ (м. Київ)

Дистанційно участь у роботі секції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» брали:

 • Канцлер Академії готельного бізнесу и громадського харчування в Познані, професор, доктор honoris causa, доктор педагогічних наук Роман Давид Таубер  з темою роботи «Гастрономія в готельному бізнесі - виклики сучасності»
 • Доцент к.т.н., Н .М. Кравчук та магістрант Я. М. Мокляк (Київ, НУХТ) з темою роботи «Система загальної автоматизації роботи сучасних міських готелів».
 • Доцент к.т.н., Л. А. Нохріна (Харків, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова) з темою роботи «Сезонність попиту: актуальні проблеми»
 • Доцент к.т.н.,  С. М. Пересічна, магістрант Т. В. Заязова (Київ, НУХТ) з темою роботи «Використання продуктів виноградарства на ринку спа-послуг».
 • Доцент, канд.арх.н. Л. М. Страшко, доцент, канд. пед. наук, доцент Л.О. Гриценко (Полтава, ПУЕТ) з темою роботи «Етнодизайнерські  підходи до формування  естетики предметного середовища об’єктів готельно-рестораного господарства»

Тези доповідей будуть включені до збірника наукових праць за результатами роботи конференції.

          

У рамках традиційного проведення Дня науки 15-16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходила 37 наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В Університеті працювало 35 секцій. Вперше, як самостійний підрозділ, брала участь у конференції кафедра готельно-ресторанної та курортної справи. Свої наукові доповіді на секції «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства України» представили студенти спеціальності «Готельна і ресторанна справа», загальна їх кількість - 32, з них 5 - стендових.

Тематика доповідей була різноманітна. Вона стосувалась питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу Полтавського регіону, Сумщини, Дніпропетровська, зеленого туризму Полтавщини, особливостям психофізичного навантаження на працівників сфери обслуговування.

В обговоренні доповідей активну участь брали присутні студенти 3,4,5 курсів: Палівода М., Медведь А., Ярміш О., Горбік А. та інші.

Найкращими доповідями за підсумками науково-дослідних робіт студентів визнали:

 • Суглобова Богдана (гр. ГРС-51м) на тему «Перспективи розвитку хостелів в окремих регіонах України». Керівник - д.т.н., професор Капліна Т.В.


Доповідач Суглобов Богдан

 • Сітковської Катерини (гр. ГРС-31) на тему «Сучасні підходи до автоматизації процесів управління на підприємствах готельного господарства». Керівник - Капліна А.С.


Доповідач Сітковська Катерина

 • Марченко Аліни (гр. ГРС-42) на тему «Розвиток зеленого туризму на Полтавщині». Керівник – Вакуленко Т.В.


Доповідач Марченко Аліна

 • Паліводи Марини (гр. ГРС-42) на тему «Стан туристичної галузі Полтавського регіону». Керівник - Столярчук В.М.

Підведено підсумки конференції і намічено шляхи подальшого удосконалення наукових досліджень кафедри ГРКС.

          

4–5 квітня 2013 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, був проведений II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»).

У олімпіаді брали участь Губіна Олена Іванівна гр.ГРС-51м (ОКР «магістр») та Бахмат Вікторія Сергіївна гр. ГРС-42 (ОКР «бакалавр»).


Робота над конкурсним завданням Губіної Олени.


Робота над конкурсним завданням Бахмат Вікторії.

Вітаємо Губіну Олену, яка за результатами конкурсних завдань посіла ІІ місце та нагороджена дипломом ІІ ступеня.

          

20-21 березня 2013 року студентки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» – Корольова Оксана Олегівна та Кононенко Олександра Сергіївна  приймали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу».

Корольова О.О. виступала з доповіддю на тему: «Перспективи розвитку молодіжних готелів у Полтавському регіоні», науковий керівник – д.т.н., проф. Капліна Тетяна Вікторівна.

Кононенко О.С. розкрила тему «Шляхи розвитку молекулярної кулінарії у підприємствах готельно-ресторанного господарства», науковий керівник – к.т.н., доц. Столярчук Валентина Миколаївна.

Доповіді Корольової Оксани та  Кононенко Олександри одержали схвальні відгуки на секційних засіданнях.

Вітаємо Корольову Оксану, яка нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

14-17 березня 2012 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ Міжнародний конкурс юніорів із кулінарного мистецтва та сервісу за участю команд із Франції, Сербії, Росії (Москви, Курська, Желєзногорська), Узбекистану, Молдови та з усіх регіонів України. Свою майстерність демонстрували 25 навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації. Загальна кількість учасників – 138. Кількість представників із Франції – 32, Польщі – 6, Узбекистану – 7, Молдови – 5, Сербії – 2, Росії -21.

В програмі конкурсу були змагання в практичних номінаціях, змагання на кращого кухаря та кращого кондитера року, командні змагання серед країн-учасниць, майстер-класи від провідних шеф-кухарів, дегустація етнічних страв, мистецтво карвінгу. Загальна кількість номінацій 31. Форма участі як індивідуальна так і групова.


Журі - висококваліфіковані та незалежні експерти

Від Полтавського університету економіки і торгівлі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу у змаганні офіціантів „Сервіс-класі” брали участь Король Анна Сергіївна та її помічниця Малик Аліна Валеріївна, студентки групи ГРС-31. Супроводжувала студентів доц. кафедри технології та організації ресторанного господарства Дібрівська Н.В


За тематичним столом «Німе кіно».
Зліва направо: Малик А.В., доц. Дібрівська Н.В., Король А.С.


З членами журі номінації „Сервіс-клас”

У номінації „Сервіс-клас” брали участь  12 учасників. На розсуд журі був представлений тематичний стіл „Німе кіно” оформлений у чорно-білих класичних тонах.


З головою Асоціації кулінарів України д.т.н., проф. Пересічним М.І.

За демонстрацію вміння сервірувати стол, складання серветок та проведення декантації вина Король А.С. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня та бронзовою медаллю.


Нагородження.

У роботі журі, серед вітчизняних та зарубіжних науковців, провідних шеф-кухарів, брав участь декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г. За проявлений високий професіоналізм нагороджений Дипломом І ступеня.


Зліва направо: Декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г., студентка групи ГРС-31 Король А.С., голова жюрі номінації „Сервіс-клас” ресторатор Наход М.І.