кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2021 / 2022 навчальному році

          

Навчальні плани набору 2021 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа»  (молодший бакалавр):

http://puet.edu.ua/sites/default/files/241-np-grs-mb-2021.pdf

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа»  (молодший бакалавр):

http://puet.edu.ua/sites/default/files/241-np-grs-mb-2020.pdf

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр):

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Navch-plan-GRS-1.pdf

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Navch-plan-GRS-mpr.pdf

Навчальні плани набору 2019 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://drive.google.com/file/d/15Y2oFTzAHOgwdFejj_3qD6mrX2caqcmV/view?usp=sharing

Навчальні плани набору 2018 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр):

https://drive.google.com/file/d/1r4MaQzJfLz3O_rn8gkbxLWJEp4ZG8o2-/view?usp=sharing

Навчальні плани набору 2018 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://drive.google.com/file/d/15TTqAlmqeGga0C4WQ9Hh1r3fZzwRXNvO/view?usp=sharing

          

Навчально-методичне забезпечення дисциплін за навчальним планом 2021 року (молодший бакалавр)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

1 курс 2021-2022 н.р.

Назва дисциплін

Кредити

Навчально-методичне забезпечення

1 курс

 

Обовязкові освітні компоненти

51

 

Цикл загальної підготовки:

13

 

Іноземна мова

5

Силабуcи:
Рівень A1
Рівень A2
Рівень B1
Рівень B2

Робочі програми:
Рівень A1
Рівень A2
Рівень B1
Рівень B2

Дистанційні курси:
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3014
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3012
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3013

Персональний розвиток та лідерство

3

Силабуc

Дистанційний курс

Прикладна математика

3

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс:

Фізичне виховання

2

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Цикл професійної підготовки:

38

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в
готельній та ресторанній індустрії

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Основи барної справи

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Основи готельної індустрії

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Основи класичної кулінарії

5

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Основи культури гостинності і споживання їжі

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Основи туризмознавства

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Ресторани в готельній індустрії

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Служба матеріально-технічного забезпечення готелю

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Сучасні кулінарні тренди

4

Силабус

Робоча програма

Дистанційний курс

Університетська освіта

1

Силабуc

Дистанційний курс

Практика

9

 

Цикл професійної підготовки

9

 

Навчальна практика

1

Програма

Виробнича практика

8

Програма

Всього за 1 курс

60

 

2 курс 2022-2023 н.р.

Обов’язкові освітні компоненти

26

 

Цикл загальної підготовки

6

 

Друга іноземна мова

3

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Культура української мови та мовлення

3

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Цикл професійної підготовки:

20

 

Організація анімаційних послуг в готельно-ресторанних комплексах

3

Силабуc

Основи ресторанного обслуговування

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Практикум з комп’ютерних технологій в готельному бізнесі

4

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Технологічний практикум (кулінарія)

3

Силабуc

Технологія клінінгового обслуговування

3

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Технологія напоїв

3

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

Вибіркові освітні компоненти

30

 

Цикл загальної підготовки*:

20

 

Вибіркова дисципліна 1

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Вибіркова дисципліна 2

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Вибіркова дисципліна 3

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Вибіркова дисципліна 4

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Цикл професійної підготовки:

10

 

Дисципліна професійного вибору 1

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Дисципліна професійного вибору 2

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv

Практика

3

 

Виробнича практика

3

Програма

Атестація

1

 

Атестаційний екзамен

1

Програма атестаційного екзамену

Всього за 2 курс

60

 

Обсяг освітньої програми всього

120

 

* - Дисципліни загальноуніверситетського вибору:
http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/

** - Дисципліни професійного вибору:


Комп’ютерна графіка і web-дизайн.

Опанування навчальної дисципліни забезпечує формування теоретичної і практичної підготовки фахівців зі створення інформаційних ресурсів у готельно-ресторанній справі.

Силабуc

Виставкова діяльність

Опанування навчальної дисципліни забезпечує формування базових знань з основ організації виставкової діяльності, основних процедур щодо організації виставок і порядку участі в
них, механізму організації проведення виставок.

Силабуc

Основи ціноутворення в готельно-ресторанній справі

Формування у здобувачів сучасних теоретичних знань з питань ціноутворення в готельно-ресторанній справі, набуття навичок їх практичного використання в сучасних умовах господарювання.

Силабуc

Практикум з англійської мови

Формування у здобувачів  комунікативної спроможності у  сфері професійного спілкуванні іноземною мовою в усній формі; оволодіння навичками аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення.

Силабуc

          

Навчально-методичне забезпечення дисциплін за навчальним планом 2020 року (молодший бакалавр)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Назва дисциплін

Кредити

Навчально-методичне забезпечення

         1 курс 2020-2021 н.р. (архів)

Основи класичної кулінарії

5

Силабуc

Робоча програма

Дистанційний курс

                   2 курс (2021-2022 н.р.)

Обов’язкові освітні компоненти

26

 

1.Цикл соціально-гуманітарної підготовки

6

 

Друга іноземна мова

3

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Культура української мови та мовлення

3

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Цикл професійної підготовки:

20

 

Виставкова діяльність

3

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Основи ресторанного обслуговування

4

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Практикум з комп’ютерних технологій в готельному бізнесі

4

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Основи ціноутворення в готельно-ресторанній справі

3

Силабуc
Робоча програма

Технологія клінінгового обслуговування

3

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Технологія напоїв

3

Силабуc
Робоча програма
Дистанційний курс

Вибіркові освітні компоненти

30

 

Цикл загальної підготовки*:

20

 

Вибіркова дисципліна 1

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/#

Вибіркова дисципліна 2

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/#

Вибіркова дисципліна 3

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/#

Вибіркова дисципліна  4

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/#

Цикл професійної підготовки**:

10

 

Дисципліна професійного вибору 1

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/:

Дисципліна професійного вибору 2

5

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/:

Практична підготовка

3

 

Виробнича практика

3

Програма практики
Дистанційний курс

Атестація

1

 

Атестаційний екзамен

1

Програма атестаційного екзамену
Дистанційний курс

Всього за 2 курс

60

 

Обсяг освітньої програми всього

120

 

* - Дисципліни загальноуніверситетського вибору: https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/#
** - Дисципліни професійного вибору https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/:

Комп’ютерна графіка і web-дизайн.

Силабуc

Організація аннімаційних послуг в готельно-ресторанних комплексах

Силабуc

Ціни в меню закладів ресторанного господарства

Силабуc

Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства

Силабуc

          

Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр»

Внутрішній аудит та контроль в готелі

Інновації в готелях і ресторанах

Основи готельної індустрії

Основи культури гостинності та споживання їжі

Основи наукових досліджень

Проектування готельного підприємства

Служба матеріально-технічного забезпечення готелю

Фронт-офіс

Проектування готелів та ресторанів з використанням графічних редакторів

Професійна етика та етикет в закладах готельно-ресторанної індустрії

Ресторани в готельній індустрії

Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії

Якість обслуговування в готелях і ресторанах

Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства

Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу

Барна справа та організація роботи сомельє

Основи барної справи

Ресторанний кейтеринг

Інновації в спеціалізованих засобах розміщення

Ціни в меню закладів ресторанного господарства

Організація роботи готелів

Організація роботи ресторанів

Організація роботи номерного фонду готелю

          

Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр»

Стратегічний маркетинг

Психологія управління та конфліктологія

Менеджмент якості готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент персоналу готельно-ресторанного бізнесу

Безпека: охорона праці в галузі. Цивільний захист

Світове готельне господарство (World hotel business)

Автоматизоване проектування об’єктів готельної індустрії

Моделювання інноваційних процесів

Інноваційні технології у готельному господарстві

Сервісологія

Інноваційні ресторанні технології

          

Програма атестаційного екзамену за фахом для здобувачів вищої освіти  першого бакалаврського рівня спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Програма екзамену