кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2020 / 2021 навчальному році

          

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа»  (молодший бакалавр):

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Navch-plan-GRS-mb.pdf

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр):

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Navch-plan-GRS-1.pdf

Навчальні плани набору 2020 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Navch-plan-GRS-mpr.pdf

Навчальні плани набору 2019 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://drive.google.com/file/d/15Y2oFTzAHOgwdFejj_3qD6mrX2caqcmV/view?usp=sharing

Навчальні плани набору 2018 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр):

https://drive.google.com/file/d/1r4MaQzJfLz3O_rn8gkbxLWJEp4ZG8o2-/view?usp=sharing

Навчальні плани набору 2018 року спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» (магістр):

https://drive.google.com/file/d/15TTqAlmqeGga0C4WQ9Hh1r3fZzwRXNvO/view?usp=sharing

          

Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр»

Фізичне виховання

Прикладна математика

Ресторани в готельній індустрії

Іноземна мова

Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії

Основи класичної кулінарії

Основи готельної індустрії

Барна справа та організація роботи сомельє

Основи барної справи

Ресторанний кейтеринг

Служба матеріально-технічного забезпечення готелю

          

Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр»

Внутрішній аудит та контроль в готелі

Інновації в готелях і ресторанах

Основи готельної індустрії

Основи культури гостинності та споживання їжі

Основи наукових досліджень

Проектування готельного підприємства

Служба матеріально-технічного забезпечення готелю

Фронт-офіс

Проектування готелів та ресторанів з використанням графічних редакторів

Професійна етика та етикет в закладах готельно-ресторанної індустрії

Ресторани в готельній індустрії

Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії

Якість обслуговування в готелях і ресторанах

Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства

Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу

Барна справа та організація роботи сомельє

Основи барної справи

Ресторанний кейтеринг

Інновації в спеціалізованих засобах розміщення

Ціни в меню закладів ресторанного господарства

Організація роботи готелів

Організація роботи ресторанів

Організація роботи номерного фонду готелю

          

Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр»

Стратегічний маркетинг

Психологія управління та конфліктологія

Менеджмент якості готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент персоналу готельно-ресторанного бізнесу

Безпека: охорона праці в галузі. Цивільний захист

Світове готельне господарство (World hotel business)

Автоматизоване проектування об’єктів готельної індустрії

Моделювання інноваційних процесів

Інноваційні технології у готельному господарстві

Сервісологія

Інноваційні ресторанні технології

          

Програма атестаційного екзамену за фахом для здобувачів вищої освіти  першого бакалаврського рівня спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Програма екзамену