кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Стрічка новин кафедри

          

23 червня 2022 року було проведено «Майстер-клас зі складання серветок до святкового столу», на якому учасники табору Summer Camp-2022 дізналися хитрості та тонкощі сервування святкового столу. Як виявилось, навчитися столового етикету зовсім нескладно, коли тренери-професіонали кафедри готельно-ресторанної та курортної справи максимально просто і зрозуміло пояснюють правила.

Дякуємо всім за PUET Summer Camp-2022. З нетерпінням чекаємо наступної зустрічі!!!

          

22 червня 2022 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

голова комісії - Лахман Любов Данилівна, голова правління районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»

члени комісії:

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор;
Рогова Наталія Володимирівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент;

секретар: Кирніс Наталія Іванівна, асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.е.н.

У процесі захисту здобувачі продемонстрували результати плідної праці протягом двох років навчання - ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, розробляти стратегію розвитку діяльності підприємств готельного господарства.

Голова та члени комісії відзначили високий рівень підготовки здобувачів, актуальність обраних тем, наукову та практичну цінність запропонованих рішень.

Колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи щиро вітає своїх випускників із успішним захистом, бажає успіхів у подальшій професійній діяльності!

          

14-22 червня 2022 року на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи відбулася атестація здобувачів вищої освіти ступеня молодший бакалавр та бакалавр денної та заочної форм навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» у формі атестаційного екзамену із застосуванням дистанційних технологій на платформі Moodle. Комісії працювали у складі:

Комісія 1

Голова комісії: Лахман Любов Данилівна, голова правління районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»

Члени комісії:

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор
Рогова Наталія Володимирівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент
Капліна Анна Сергіївна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат економічних наук, доцент

Секретар: Кирніс Наталія Іванівна, асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат економічних наук

Комісія 2

Голова комісії: Плотніченко Олена Олександрівна, менеджер готелю «Holiday Inn» м. Київ

Члени комісії:

Володько Ольга Василівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент
Кущ Лариса Іванівна, старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Секретар: Слимак Ніна Вікторівна, старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Комісія 3

Голова комісії: Однойко Наталія Олександрівна, директор готелю приватного підприємства «Алмаз-Полтава»Члени комісії:

Положишнікова Людмила Миколаївна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент
Дудник Світлана Олексіївна, старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Секретар: Ходос Ольга Іванівна, старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Здобувачі успішно пройшли тестування з навчальних дисциплін професійного спрямування та виконали практичну частину екзамену. Результати підтвердили високий рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускників-бакалаврів. Комісія привітала здобувачів вищої освіти з успішним складанням атестаційного екзамену та присвоєнням кваліфікації бакалавра з готельно-ресторанної справи!!!

          

18 травня 2022 кафедра готельно-ресторанної справи, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» долучилася до вебінару «Зміни в кадровому законодавстві у воєнний час: на що має право роботодавець і працівник» разом зі здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем Н Ходіс, В. Грабовим (ГРСм-11) та здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Є. Мунтяну (ГРСб-41), Я. Крупій (ГРСб-42), М. Голубем (ГРСб інт - 41)

Вдячні спікеру - начальнику відділу кадрів Рейкарц Хотел Груп Онойченко Анастасії за важливу інформацію, цінні поради та роз’яснення щодо зміни в правилах обміну документами з працівниками, наданні відпусток та звільненні у зв’язку з воєнним станом.

Слухачі мали можливість задавати питання спікеру онлайн. Здобувачі вищої освіти отримали цінну інформацію щодо можливості проходження практики та працевлаштування у період дії воєнного стану.

Щиро вдячні мережі Reikartz Hotel Group за співпрацю та можливість долучитися до корисного вебінару.

          

16.05.2022 р. відбувся захист курсових робіт зі спеціальності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна справа». Члени комісії д.т.н., професор Капліна Т.В., к.т.н., доцент Рогова Н.В. та к.т.н., доцент Володько О.В. відмітили високий рівень якості виконання робіт, їх актуальність та змістовність, вміння здобувачів аналізувати та узагальнювати власний практичний досвід, отриманий під час проходження виробничих практик та міжнародних стажувань, для розробки пропозицій щодо покращення діяльності підприємств готельно-ресторанної справи в сучасних умовах господарювання.

          

У ситуації соціально-економічної нестабільності важливою складовою безпеки людей є навчання населення навичкам надання першої допомоги. 

28 квітня 2022 року викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи к.т.н, доцент Миронов Д.А. пройшов тренінг Товариства Червого Хреста України по навчанню населення наданню першої допомоги. Дякуємо за можливість навчитися надавати кваліфіковану першу допомогу.

          

Не зважаючи на умови воєнного стану освітній процес в ПУЕТ успішно продовжується!

Так, 21.04.2022 року пройшли практичні заняття з дисципліни «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства» у групі ГРСб-32 (викладач доц. Володько О.В.), на якому здобувачі освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» із задоволенням презентували авторські дизайнерські розробки кабінету менеджера готелю, змодельованого у графічному редакторі «Sweet home 3D». Своєю роботою з нами ділиться Роман Лазірко. Побажаємо йому успіхів, здійснення мрій, реалізації ідей та подальших здобутків!

https://www.facebook.com/GRKS.PUET.official/videos/

          

Підтверджено якість освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»!

14 квітня 2022 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» рівня  вищої освіти – Молодший бакалавр.

Щиро вітаємо гаранта освітньої програми к.т.н., доцента Володько Ольгу Василівну, групу забезпечення освітньої програми, колектив Навчально-наукового інституту денної освіти, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми. Дякуємо за командну роботу, згуртованість та професіоналізм!

          

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік

13 квітня 2022 року відбулася ХLV Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа» брали участь у роботі секції № 15 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна. Під час роботи секції було заслухано та обговорено 19 доповідей.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій у готельному господарстві.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено здобувачів:

 • Остапенко Юлію Володимирівну (група ГРС м-11), тема доповіді: «Гармонізація понятійного апарату «ресторанне господарство» в Україні». Науковий керівник – Капліна Тетяна Вікторівна, д.т.н., професор;
 • Донець Тетяну Сергіївну (група ГРС б-43), тема доповіді: «Сучасний стан розвитку кав’ярень у місті Полтава». Науковий керівник – Положишникова Людмила Олександрівна, к.т.н., доцент;
 • Гасан Ілону Юріївну (група ГРС б-24), тема доповіді: «Професійна комунікація з гостями готельно-ресторанної сфери». Науковий керівник – Кущ Лариса Іванівна, старший викладач;
 • Галенко Євгенія Валерійовича (група ГРС м-11), тема доповіді: «Шляхи застосування QR-кодів в ресторанному господарстві». Науковий керівник – Капліна Тетяна Вікторівна, д.т.н., професор;
 • Козачок Ілону Сергіївну (група ГРС б-33), тема доповіді: «Розвиток клінінгу на ринку готельних послуг України». Науковий керівник – Кирніс Наталія Іванівна, к.е.н., асистент;
 • Лукіяна Ростислава Васильовича (група ХТІ мб-11), тема доповіді: «Психологія поведінки персоналу закладів ресторанного господарства у надзвичайних ситуаціях». Науковий керівник – Бичков Ярослав Михайлович, к.т.н., доцент.

Вітаємо переможців та учасників конференції. Бажаємо успіхів у подальших наукових проектах. Дякуємо учасникам за активну участь у конференції та обговоренні наукових досліджень. Все буде Україна!

          

В складних умовах сьогодення не припиняється робота кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

12.04.2022 року відбулося засідання кафедри, де на порядку денному була низка питань стосовно освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

          

Erasmus+ Teaching Mobility

28.03 – 1.04.2022 року доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Столярчук Валентина Миколаївна відвідала Kodolcinyi Janos University (Будапешт, Угорщина) за програмою Erasmus+ Teaching Mobility та прийняла участь у роботі the 11th International Week. У межах заходу the 11th International Week відвідала лекції, презентовані учасниками з різних країн (Guest lecturers’ presentations), спілкувалася з колегами та розглядала перспективи подальшого розвитку дружніх стосунків і співпраці. 30.03.2022 Валентина Миколаївна провела для учасників the 11th International Week лекцію на тему “Fishbowl as a Tool for Critical Thinking”.

          

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

24-25 березня 2022 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

голова комісії - Лахман Любов Данилівна, голова правління районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»

члени комісії:
Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор;
Рогова Наталія Володимирівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент;
секретар: Слимак Ніна Вікторівна, старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи щиро вітає здобувачів з захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо, щоб ці знання і досвід, накопичені за час навчання і написання роботи, допомогли вибрати правильний і перспективний подальший шлях життя, бажаємо приголомшливих можливостей і чудових ідей, доброї удачі в житті і безсумнівного щастя. Мирного неба!

https://www.facebook.com/GRKS.PUET.official/photos/

          

Підсумкова атестація здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

21 березня 2022 року в дистанційному режимі відбулася підсумкова атестація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

 • голова комісії - Лахман Л.Д, голова правління Районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»;
 • члени комісії:
  • Капліна Т.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., професор;
  • Рогова Н.В., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н;
  секретар комісії:
  • Слимак Н.В., старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи
  Вітаємо здобувачів вищої освіти і бажаємо подальших звершень)

          

18-20 січня 2022 року відбудеться акредитаційна експертиза освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти.

 Програма візиту

          

Викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи д.т.н. професор Капліна Т.В., к.т.н., доцент Столярчук В.М., ст. викладач Дудник С.О. взяли участь у Міжнародній осінній школі "Регулювання використання харчових добавок: імплементація Європейських підходів" та Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні", яка відбулася 29-30 листопада 2021 року в Національному університеті харчових технологій, м. Київ. Дякуємо організаторам за можливість долучитися до заходу!

          

Здобувач вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ступеня молодший бакалавр Карпенко Каріна Віталіївна взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» з доповіддю «Перспективи розвитку туризму на Полтавщині», яка відбулася 27-29 жовтня 2021 р. у м. Львові на базі Львівського торговельно-економічного університету. За результатами конференції Каріна отримала сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції.

          

15 листопада 2021 року на кураторській годині групи ГРС мб-11 (куратор Людмила Положишникова) відбулася зустріч здобувачів початкового рівня вищої освіти з гарантом освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» ступеню вищої освіти «молодший бакалавр» Ольгою Володько та членом науково-методичної групи зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», здобувачем першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студенткою групи ГРС б-34 Єлизаветою Дикою. Були розглянуті принципи академічної доброчесності студентів, що є запорукою якісних професійних навичок та програмних результатів за спеціальністю; питання можливостей організації внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності здобувачів. Особливу зацікавленість у студентів викликала доповідь стейкголдера Єлізавети, яка звернула увагу на вагомість практичної підготовки для отримання компетентностей, необхідних для подальшої успішної професійної діяльності та поділилася досвідом проходження міжнародного стажування у Німеччині; із захопленням розповіла про діяльність в університеті Школи лідерства та різноманітних гуртків, участь у яких сприятиме особистісному розвитку здобувачів.

Зустріч пройшла під гаслом: «Навчання – це безмежний шанс до вдосконалення! Бери якомога більше та здійснюй заповітні мрії в майбутньому!!!»

          

Студенти групи ГРС - м11 разом із доцентом каф. ГРКС Столярчук В.М. на заняттях із дисциплін «Інноваційні технології у готельному господарстві» та «Інноваційні ресторанні технології» розробляють креативні ідеї для розвитку готельного-ресторанного бізнесу в сучасних складних умовах.

Використовуючи ментальні методи, студенти створюють асоціативні карти. Такий підхід дозволяє їм розробити власні інноваційні ідеї щодо ідеального соціального дистанціювання в готелях та ресторанах. На практичних заняттях студенти проводять ділові ігри для пошуку ефективних шляхів відновлення діяльності підприємств в умовах обмеження під впливом пандемії. На фото у ролі директора готелю Вініамін Грабовий та у ролі керівників структурних підрозділів Юлія Остапенко і Наталія Ходіс (студенти гр. ГРС - м11).

#готелі #індустрія #пует #спеціальністьгрс #мрійпровелике

          

Здобувач другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр»  спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОП «Готельно-ресторанна справа» Ходіс Наталія Сергіївна, успішно закінчила курси «Цифоровий маркетинг» та «Дезінформація: види, інструменти та способи захисту» в рамках неформальної освіти на он-лайн платформі Prometeus, гарант ОП, д.т.н., професор Капліна Тетяна Вікторівна.

          

Здобувачі першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» Шарлай Дар'я, успішно закінчила курс «Безпечність харчових продутів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», Чернуха Олена успішно закінчила курс «4 кроки до здорового харчування» в рамках неформальної освіти на он-лайн платформі Prometeus, викладач к.т.н., доцент Рогова Наталія Володимирівна.

          

Студенти 2 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» початкового рівня вищої освіти ступеня молодшого бакалавру Жорняк Анастасія, Карпенко Каріна, Ляхівненко Влада успішно закінчили курс «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» в рамках неформальної освіти на он-лайн платформі Prometeus, результати якого буде зараховано в рамках теми «Комп’ютерні інформаційні технології. Основні поняття та визначення» навчальної дисципліни «Практикум з комп’ютерних технологій в готельному бізнесі», викладач доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Миронов Денис.  

          

11.10.2021 р. на кураторській годині студентів групи ГРСмб-21 (куратор Кирніс Н.І.) відбулася зустріч здобувачів початкового рівня вищої освіти ступеню «молодший бакалавр» з гарантом освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» Володько О.В., на якій були обговорені результати проходження виробничої практики після першого курсу.

Студенти ознайомились із результатами анкетування роботодавців (керівників їх баз практик) щодо якості підготовки здобувачів за освітньою програмою, обговорили із гарантом отримані загальні та спеціальні компетентності за результатами практичної підготовки, відверто поділилися своїми враженнями та проблемами, які виникали під час її проходження. Зустріч була змістовною і конструктивною.

          

          

Іноземні студенти з великим задоволенням опановують дисципліни освітньої програми «Готельно-ресторанна справа». Своїми роботами з моделювання готелів у розрізі дисципліни «Design of hotels and restaurants using graphic editors» (викладачі – доц. Володько О.В., Стеценко В.В.) з нами діляться студенти групи ГРСб анг-41. Oussama Nadir, Mounir Fakhoury, Assiatu A Jalloh. Бажаємо їм нових здобутків та здійснення мрій!

          

Здобувачі ОП «Готельно-ресторанна справа» із задоволенням продовжують плідно працювати в режимі офлайн!

Так, 1.10.2021р. на практичних заняттях з дисципліни «Проектування готелівта ресторанів з використанням графічних редакторів» (викладач – доц. Володько О.В.) студенти групи ГРС-44 на 1 та 2 парах набували практичних навичок моделювання міні-готелів у графічному редакторі «Sweet home-3D».

Заняття пройшли цікаво, змістовно та результативно!

          

29 вересня 2021 року відбулося виїзне практичне заняття в готелі «Україна» категорії «***» м. Полтава здобувачів 1 курсу початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» в рамках дисципліни «Основи готельної індустрії» (ст. викладач Дудник С.О.).

Директор готелю Бойко Людмила Дмитрівна розповіла про діяльність готелю, ознайомила з роботою департаменту housekeeping, номерним фондом, матеріально-технічним оснащенням.

Обговорили подальшу співпрацю та можливість проходження практики студентів в готелі.

          

23 вересня 2021 року у приміщенні навчально-виробничого комбінату ПУЕТ (філіалу кафедри готельно-ресторанної та курортної справи) було проведено WORK-SHOP «Сучасні тренди ресторанного бізнесу» для здобувачів 1 та 2 курсів початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) та першого (бакалавського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа».

З привітальним словом до здобувачів звернулися ректор університету д.і.н., професор О. О. Нестуля, директор навчально-наукового інституту денної освіти к.т.н., доцент Ткаченко Аліна Сергіївна, завідувач кафедри готельно-рестранної та курортної справи д.т.н., професор Т. В. Капліна.

У роботі WORK-SHOP приймали участь стейкголдери:

Рибка Тетяна – сирний сомельє, співвласниця магазину «Сирне королівство», яка розповіла про сучасні тренди сирної культури, про нові страви та сирні тарілки в усьому їхньому різноманітті, надала поради щодо вживання сирів, їх поєднання тощо.

Холоденко Максим – власник кав’ярні «Сахара не надо» м. Полтава, який за результатами конкурсу «Народний лате - артист 2021» став одним з кращих майстрів з лате-арту в Україні; випускник спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ (2018 р.).

Котєнєва Світлана – аква-сомельє, представник ТОВ «Світанок» м. Полтава, фахівець у галузі мінеральних вод.<

У приємній дружній атмосфері студенти поглибили теоретичні знання і набули практичних навиків. Дякуємо стейголдерам за таку мотивацію для наших здобувачів та чекаємо на нові зустрічі!

          

Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії – це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею.

16 вересня 2021 року здобувачі вищої освіти Ходіс Наталія та Дика Єлизавета, під керівництвом доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Миронова Д.А. відвідали школи, гімназії, ліцеї нашого міста і області з презентацією закладу та інформування учнів про їх можливості, перспективи у подальшому житті при отриманні професій в нашому закладі освіти.

          

У ПУЕТ студентське життя наповнене цікавими зустрічами, різноманітними заходами та яскравими подіями. Так, 16.09.2021 р. відбулася зустріч здобувачів початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» зі здобувачем ступеню «Магістр з готельно-ресторанної справи» Соколовським В.Р.

Влад не тільки успішно навчається за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа», але є учасником парних тенісних турнірів у Саудовській Аравї та ОАЕ; призером та переможцем Європейських парних та одиночних турнірів у Білорусії, Молдові, Румунії та Литві; учасником відкритих одиночних турнірів у Австрії та ОАЕ.

Дійсно, кожен студент спеціальності «Готельно-ресторанна справа» – це яскрава особистість!!!

          

14 червня 2021 року розпочала роботу комісія з захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа».

7-11 червня 2021 року в дистанційному режимі відбулася підсумкова атестація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання. Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

голова комісії - Лахман Л.Д, голова правління Районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»;

члени комісії:

Капліна Т.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., професор;
Рогова Н.В., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н;

секретар комісії: Слимак Н.В., старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Вітаємо здобувачів вищої освіти і бажаємо подальших звершень)

          

09.09.2021 року здобувачі першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» в рамках навчальної дисципліни «Університетська освіта» ознайомилися з готелем Reikartz Gallery.

          

6.09.2021р. відбулася зустріч здобувачів 1 курсу початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) та першого (бакалавського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» з випускницею спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Плотніченко Оленою Олександрівною.

Олена поділилася зі студентами своїм досвідом навчання, проходження виробничої практики і кар’єрного зростання. Після закінчення бакалаврату вона працювала адміністратором, старшим адміністратором, потім керівником служби прийому і розміщення гостей в готельно-ресторанному комплексі «Villa Four Rooms» у місті Харків, а зараз є фахівцем з готельно-ресторанної справи в міжнародному готелі «Holiday Inn Kyiv» міста Київ та вирішила продовжити навчання в магістратурі.

Викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи бажають Олені подальших успіхів та здійснення мрій, а студентам 1 курсу – найсміливіших планів та цілеспрямованості в їх реалізації!

          

14-26 червня 2021 року в дистанційному режимі відбулася підсумкова атестація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання. Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

 • голова комісії - Лахман Л.Д, голова правління Районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»;

члени комісії:

 • Капліна Т.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., професор;
 • Рогова Н.В., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н;

секретар комісії:

 • Кирніс Н.І., асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.е.н.

Вітаємо здобувачів вищої освіти і бажаємо подальших звершень)

#бакалавр #гркс #готелі #індустрія #діловіготелі #транзитніготелі #проектування #барнасправа

          

22 червня 2021 року відбулася зустріч зі студентами Полтавського фахового кооперативного коледжу. З вітальним словом виступили директор навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, д.т.н., професор Скрипник В’ячеслав Олександрович, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н, професор Капліна Тетяна Вікторівна. Асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Дудник С.О. ознайомила студентів з аудиторним фондом кафедри, бібліотекою, медіатекою, читальною залою, центром мистецтв і дозвілля, спортивним комплексом. Під кінець екскурсії директор Скрипник В.О. побажав студентам Полтавського фахового кооперативного коледжу не зупинятися у своєму професійному зростанні, успішно закінчити коледж і зробити правильний вибір – продовжити навчання у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

14 червня 2021 року розпочала роботу комісія з захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа».

          

7-11 червня 2021 року в дистанційному режимі відбулася підсумкова атестація для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання.

Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

голова комісії - Лахман Л.Д, голова правління Районної спілки споживчих товариств «Лубенщина»;
члени комісії:
Капліна Т.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., професор;
Рогова Н.В., доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н;
секретар комісії: Слимак Н.В., старший лаборант кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Вітаємо здобувачів вищої освіти і бажаємо подальших звершень)

          

21 травня 2021року до кафедри ГРКС завітали випускники. Це була надзвичайна  подія, бо зустрілися випускники різних років, яких цікавили усі події. Що відбулися в університеті і кафедри за останні роки.

Традиційно з вітальним словом до випускників звернулася завідувачка кафедри ГРКС професор, д.т.н. Капліна Т.В, яка ознайомила їх зі змінами, які відбулися після закінчення ними університету, матеріально-технічною базою, успіхами студентів, здобутками науково-педагогічного персоналу, новими освітніми програмами, за якими навчаються сучасні здобувачі вищої освіти.

Підкреслила, що в сучасній освітній програмі студентів чекають цікаві дисципліни за професійним спрямуванням: фронт-офіс, ресторани в готельній індустрії, служба матеріально-технічного забезпечення готелю, організація роботи номерного фонду готелю, ресторанний кейтеринг, барна справа і організація роботи сомельє, якість обслуговування в готелях і ресторанах, інновації в готелях і ресторанах.

Студенти оволодівають навичками управління за допомогою автоматизованої системи управління готелем «Servio» на прикладі віртуального готелю «Golden Scapes», навичками використання автоматизованої системи управління рестораном при готелі для підвищення лояльності споживачів, якості послуг, збільшення прибутку, зниження витрат, прискорення процесу обслуговування, мінімізацію помилок у роботі ресторану (оптимізація роботи залу, бару, кухні, складу; ведення контролю та обліку робочого часу працівників; фіксування та контроль усіх етапів обслуговування гостей).

З приємними спогадами про навчання на спеціальності поділилися: Хоменко Вікторія, випускниця 2013 року, Терещенко Валентина випускниця 2018 року, Нікологорський Олександр випускник 2019 року та інші.

Випускники запропонувала щорічні зустрічі на День університету.

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи бажає усім здоров’я, творчих успіхів та чекає наступної зустрічі!!!

          

26.04.2021 пройшли практичні заняття з дисципліни «Проектування готельного підприємства» зі студентами групи ГРС б анг-31 (викладач – доц. Володько О.В.).  Студенти розглядали методику розрахунку площ житлової групи приміщень готельного комплексу, визначали структуру та площі номерного фонду готелю та виконували дизайн готельного номеру за індивідуальним завданням. Своєю роботою з нами поділився Оussama Nadir.

Джеффрі Гітомер писав «У кожного з нас є заповітна мрія. Щоб вона стала реальністю, потрібен план, процес, персонал, наполегливість, терпіння і бажання». Тож, побажаємо нашим іноземним студентам наполегливості і терпіння у досягненні своєї мрії, а бажання, як ми бачимо, у них є!!!

          

5 квітня 2021 року відбулося засідання кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. Обговорювалося ряд питань стосовно освітнього процесу здобувачів вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

          

15 березня 2021 року розпочала роботу екзаменаційна комісія з проведення підсумкової атестації студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП Готельно-ресторанна справа за ступенем бакалавра.

Комісія працює зі студентами в онлайн-режимі за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Бажаємо успіхів і плідної професійної діяльності!

          

4 березня 2021 р. проведено аудит кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Дякуємо спеціалістам Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ за висловлені зауваження та пропозиції.

          

1 березня 2021 року було проведено семінар з написання кваліфікаційної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, "ОП Готельно-ресторанна справа".

          

«Кожна мрія тобі дається разом з силами, необхідними для її здійснення. Однак тобі, можливо, доведеться заради цього попрацювати»

Річард Бах

23-24 грудня 2020 року відбувся захист дипломних проектів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа». Екзаменаційна комісія з підсумкової атестації працювала у складі:

голова комісії - Юдіна Тетяна Іллівна, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торгово-економічного університету, доктор технічних наук, професор;

члени комісії:

 • Капліна Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор;
 • Володько Ольга Василівна, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат технічних наук, доцент;

секретар: Дудник Світлана Олексіївна, асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

У процесі захисту здобувачі продемонстрували результати плідної кропіткої праці протягом двох років навчання - ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, розробляти стратегію розвитку діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства; здійснювати техніко-економічне обґрунтування та оцінювання впровадження інноваційних технологій у засоби розміщення; дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Голова та члени комісії відзначили високий рівень підготовки здобувачів, актуальність обраних тем, наукову та практичну цінність запропонованих рішень. Рішенням Атестаційної комісії їм був присуджений освітній ступінь магістра з готельно-ресторанної справи, отже місія освітньої програми «Якість надання готельно-ресторанних послуг: від національних традицій та особливостей до міжнародних вимог та стандартів» успішно реалізована!

Колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи щиро вітає своїх випускників із успішним захистом, бажає успіхів у подальшій професійній діяльності, творчих злетів, креативних ідей та блискучих перемог на шляху до Мішленівських зірок!

#спеціальністьгрс #магістр #пует #гркс #мрійпровелике #puet #dreambig #захист

          

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»  СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

15-19 червня 2020 р. у студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа»проходила підсумкова атестація з присвоєнням кваліфікації – бакалавра з готельно-ресторанної справи.

Екзаменаційна комісія працювала у складі: голови Ганзі Олександра Івановича, голови правління Диканської райспоживспілки спілки споживчих товариств «Споживспілка Полтавської області» та членів комісії:  Капліної Тетяни Вікторівни, завідувачки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., проф; Карпенка Віктора Дмитровича, заступника декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.е.н., доц.

Підсумкова атестація успішно пройшла за допомогою навчальної платформи Moodle в дистанційному режимі.

Бажаємо випускникам успіхів у подальших починаннях та чекаємо в альма-матер для продовження навчання за ступенем магістра!!!

#пует #универ #университет  #територіяуспіху  #мрійпровелике  #puet  #poltava  #dreambig  #універвтренді  #пует

          

Освітній процес і далі проходить в дистанційному режимі!

Згідно з робочими навчальними планами у студентів 4 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» розпочато екзаменаційну сесію. Попри карантин наші студенти не втрачають оптимізму і наполегливості. Сесія проходить в онлайн-режимі за допомогою сучасних інформаційних технологій. 01-02 червня група ГРС-43 здала іспит з навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», викладач к.т.н, доц. Столярчук В.М.

Бажаємо усім студентам та викладачам не втрачати оптимізму і бути здоровими !

#универ #университет #територіяуспіху #мрійпровелике #puet #poltava #dreambig #універвтренді #пует

          

26 травня 2020 року доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи к.е.н., Карпенко В. Д. був головою екзаменаційної комісії  комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Ресторанне обслуговування» ступеня «молодший спеціаліст» в Полтавському кооперативному коледжі.

Вітаємо шановних студентів-випускників з успішною здачею екзамену та чекаємо в ПУЕТ для подальшого навчання!!!

#мрійпровелике #ПУЕТ

          

20-21 травня 2020 року на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи проведена підсумкова атестація зі студентами напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за ступенем «бакалавр» Харківського ІЛЦДН. Протягом двох днів комісія у складі к.е.н., доц. Карпенка В. Д. та к.т.н., доц. Положишнікової Л. О. працювала зі студентами в онлайн-режимі за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Вітаємо шановних студентів з успішною здачею екзамену та присвоєнням кваліфікації бакалавра з готельно-ресторанної справи. Бажаємо успіхів і плідної професійної діяльності!

#мрійпровелике #ПУЕТ

          

Лекція для локальних центрів дистанційної освіти ПУЕТ з навчальної дисципліни «Виставкова та сервісна діяльність» студентам спеціальності 241 "Готельно- ресторанна справа". Викладач к.т.н., доцент Рогова Н.В.

          

Сьогодні диплом про вищу освіту – не данина традиції, а життєва необхідність і крок до успішної самореалізації!

За багаторічну історію ПУЕТ підготував до самостійного життя понад 92 тисячі випускників http://www.puet.edu.ua/uk/pro-puet. Серед них чільне місце займають і випускники кафедри готельно-ресторанної та курортної справи – висококваліфіковані фахівці готельно-ресторанного бізнесу, творчі особистості, знавці своєї справи!

Однією із них є Хіміч Еліна – магістр спеціальності 8.140101 «Готельно-ресторанна справа» 2017 року випуску, яка сьогодні вже є власницею кафе Feeling Happy у м. Полтава.

          

Наші студенти не втрачають оптимізму і прагнуть до знань. Студенти груп ГРС-31 і ГРС-32 успішно здали іспит з навчальної дисципліни "Організація роботи ресторанів".  Провідний викладач, д.т.н., професор Т.В. Капліна.

          

29.04.2020 р. о 14.10 - Студентам групи ГРС-35 на консультації з дисципліни «Проектування готельного підприємства» (доц. Володько О.В.) оголошені отримані бали за підсумковий тестовий контроль. Результати: 53,6 %, 36,3% , 10,1%!!!! Екзамен – завтра!

          

Згідно робочих навчальних планів студенти ІІ та ІІІ курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" з сьогоднішнього дня плідно працюють над екзаменаційною сесією. (Консультація з навчальної дисципліни "Організація роботи ресторанів" група ГРС-35, викладач д.т.н., проф. Т. В. Капліна. Бажаємо успіхів).

          

“Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне”.
Конфуцій

А наші студенти і міркують і дистанційно навчаються! Завтра - екзамен!!! (консультація з навчальної дисципліни "Проектування готельного підприємства" зі студентами групи ГРС-32, викладач к.т.н., доцент Володько О.В.)

          

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи продовжує працювати в дистанційному режимі!

На засіданні кафедри з позитивними емоціями обговорили всі поточні завдання. Головне, всі наповнені енергію і бажанням працювати.

          

Вітаємо студентів 1 курсу з успішним складанням іспиту

Вітаємо студентів 1 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з успішним складанням іспиту з навчальної дисципліни «Ресторани в готельній індустрії»!!! Провідний викладач д.т.н., проф. Капліна Т.В.

Бажаємо успіхів і подальших звершень!!!

          

Успішна здача іспиту з навчальної дисципліни "Організація ресторанного господарства

          

Плідна робота кафедри готельно-ресторанної та курортної справи під час карантину

З уведенням карантину освітній процес в університеті загалом та у студентів зокрема зазнав істотних змін.  Завдяки багаторічному досвіду в організації й реалізації дистанційного навчання та розробленим викладачами кафедр дистанційним курсам освітній процес продовжується і дуже успішно.

Робота викладачів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи не припиняється під час карантину. Викладацький склад кафедри готельно-ресторанної та курортної справи: проф. Капліна Т.В., доц. Володько О.В., доц. Капліна А.С., ст.викл. Кущ Л.І., ст.викл. Рибакова С.С., асист. Дудник С.О., асист. Кирніс Н.І. під час карантину продовжують навчання зі студентами з використанням Google-платформи.

Саме там розміщені посібники та практичні завдання з таких навчальних дисциплін для відповідних курсів та груп: «Організація готельного господарства» (проф. Капліна Т.В.), «Проектування готельного підприємства» (викл. Володько О.В.), «Організація роботи номерного фонду», «Світове готельне господарство», «Організація готельного господарства», «Організація роботи готелів», «Організація роботи номерного фронту» (викл. Капліна А.С.),  «Організація роботи готелю», «Організація роботи номерного фонду»  (викл. Дудник С.О.), «Ресторани в готельній індустрії» (викл. Кирніс Н.І.).

Викладачі дистанційно навчають наших студентів, а саме: проводять онлайн лекції та практичні заняття, індивідуальні консультації та навіть приймають екзамени. Завдяки ІТ-технологіям  це стало значно легшим та зручним способом для підтримання зв’язку із студентами.межами

Доцентка кафедри , кандидатка технічних наук Рогова Н.В. на своїй сторінці у Facebook  написала: «Завдячуючи розвинутій системі дистанційного навчання в ПУЕТ не перервано освітній процес в умовах діючого карантину. Викладачі кафедри  готельно-ресторанної та курортної справи продовжують проводити лекційні та практичні заняття зі студентами у формі онлайн-консультування й перевірки своєчасності та якості виконання ними навчальних програм у запланованих обсягах. Віддалена робота зі студентами не має меж в Україні та навіть за її межами.

Наші студенти сумлінно готуються до складання екзаменів та  вміють мобілізувати всі свої сили, аби скласти їх успішно.  Проходить вони також онлайн. Так, група ГНС-15інт склала іспит із навчальної дисципліни "Проектування готельного підприємства" (викладачка - доц. Володько О.В). Успішно пройшов іспит із дисципліни «Ресторани в готельній індустрії» у ГРС-12 та 13 (викладачка, професорка Капліна Т.В) та "Організація ресторанного господарства" гр. ХТІ -42  ( викладачка, доцентка кафедри Карпенко В.Д.)

Студенти на “відмінно” справляються з поставленими запитами та успішно виконують усі завдання!

Отже, оголошений у країні карантин для викладачів та студентів кафедри готельно-ресторанної та курортної срави став викликом, який вони гідно прийняли й вийшли переможцями!

          

15.01.2020 року в рамках проведення зустрічей з учнями ЗОШ м. Полтави кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи було проведено тренінг "Елементи ресторанного етикету". Магістри спеціальності "Готельно ресторанна справа" Шейко Артем і Білизна Анастасія вміло продемонстрували свої набуті навички та вміння😊. Чекаємо наступної зустрічі)

          

Шановні колеги та дорогі студенти!

Вітаємо Вас із Новим Роком та Різдвом Христовим! Зичимо Вам щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай рік Новий буде для Вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі! Нових Вам звершень, творчих здобутків у професійній діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних та надійних друзів! Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою,від імені викладацького складу кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа», завідувачка, професор, д.т.н. Т. В. Капліна

          

Шановні магістри! Вітаємо вас. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане наша держава. Бажаємо вам оптимізму, натхнення, наполегливості, кар’єрних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів. Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги та невичерпної енергії! Нехай Вам щастить у нових звершеннях!

          

Lecture Associate Professor of the Poltava University of Economy and Trade Kaplina Anna for students of the second year of the "Hospitality Management" program on the discipline of "Front-Office". The theme of the class "Hotel Policies Of Accommodation and Check-Out Procedure"

          

4 грудня 2019 року проведено профорієнтаційну роботу. Акулович Анна, студентка групи ГРС-11 ділиться враженнями від навчання в ПУЕТ

Градизька гімназії ім. О. Білаша) Мега креативні учні

          

22 листопада 2019 року відвідали День Reikartz в Полтаві.

          

Інновації - крок до сталого розвитку готельно-ресторанної індустрії

7 листопада 2019 року кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи проведено панельну дискусію «Інновації в готелях і ресторанах». У  заході прийняли участь студенти - здобувачі освітнього ступеня магістр з готельно-ресторанної справи та  провідні викладачі кафедри.

Із привітальним словом до учасників  виступив декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу доктор технічних наук, професор Скрипник В’ячеслав Олександрович.

Найбільш активні дебати  виникли після презентаційних доповідей студентів Білизни А. В., Дудник А. В., Плахтюк В.О., Шейко А. В., яким було вручено  подяки гарантом  освітньої програми спеціальності готельно-ресторанна справа -  доктором технічних наук, професором Капліною Т.В.

          

Проведення зустрічей студентів із потенційними роботодавцями стало для кафедри готельно-ресторанної та курортної справи вже традиційним, так як практичні навички є найголовнішою складовою підготовки сучасного фахівця готельно-ресторанної індустрії.

В рамках тижня кафедри 6 листопада 2019 року проведена чергова зустріч студентів 1-4 курсів з представниками провідних закладів сфери гостинності м. Полтави. Особливу зацікавленість у студентів викликала доповідь директора туристичного комплексу «Турист» Оніщук Лариси Миколаївни. Вона повідомила про кардинальні зміни в наданні різноманітних послуг гостям даного закладу, відповіла на запитання присутніх.

Під час заходу студенти також заслухали інформацію про вакансії, умови праці та можливість стажування і проходження виробничої практики на наступних підприємствах: у ресторані-пивоварні «Августін», готельно-ресторанному комплексі «Глухомань», заміському готельно-ресторанному комплексі «Verholy Relax Park», піцерії «Prima Pizza», туристичному комплексі «Буковель» холдинга Cartel.

          

У рамках проведення тижня кафедри ГРКС до 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу було проведено 05 листопада 2019 року WORK-SHOP «Сучасні тренди ресторанного бізнесу»! З привітальним словом до студентів першого курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» звернулися ректор університету д.і.н., професор О. О. Нестуля, гарант освітньої програми д.т.н., професор Т. В. Капліна. На WORK-SHOP були запрошені: Рибка Тетяна Євгеніївна співвласниця магазину «Сирне королівство»,  яка розповіла неймовірну історію створення сирів, їхню технологію та неперевершене поєднання з іншими стравами та напоями.

Матвієнко Сергій, шеф-сомельє національної мережі гастромаркетів  WINETIME міста Полтави  відкрив секрети вина, розповів його історію та вплив сонця, клімату на зростання, дозрівання винограду, формування смаку вина. Сергій майстерно презентував процес декантації вина і розповів про її особливості.

Крижановський Сергій Олександрович, директор з просування ТОВ «Час живої води» розповів розподіл води на типи, відкрив особливості мінералізації води, розподіл її за хімічним складом. Продемонстрував визначення важливого показника якості води – жорсткості на TPS тестері.

Під час WORK-SHOP відбулася жвава дискусія студентів із професіоналами.

          

У Полтавському університеті економіки і торгівлі в рамках заходів до 45-річчя факультету ХТГРТБ  розпочався Тиждень кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, який триватиме з 4 до 8 листопада 2019 р.

4 листопада відбувся круглий стіл «Готельно-ресторанна індустрія – моє майбутнє», роботу якого відкрили проректор з науково-педагогічної роботи д.е.н., професор Манжура Олександр Васильович та гарант освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»    д.т.н., професор Капліна  Тетяна Вікторівна.

У заході брали участь провідні фахівці готельно-ресторанної індустрії міста Полтава:  Чижова Валентину Анатоліївна – керуюча рестораном «Панорама» та готельно-ресторанним комплексом «Буланово», Однойко Наталія Олександрівна – директор готельного комплексу «Алмаз», Троцька  Вікторія Олександрівна – директор їдальні юридичного інституту ім. Ярослава Мудрого. Висококваліфіковані професіонали поділилися зі студентами 1-5 курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» своїми досягненнями, проблемами та перспективами.

Студенти групи ГРС-51м Плахтюк Вікторія, Шейко Артем та  групи ГРС-32 Буга Марина  поділилися про переваги практико-орієнтованого навчання та успішне застосування отриманих навичок під час проходження закордонних  виробничих практик та стажувань.

Випускники різних років випуску  спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
передали відео-привітання викладачам та студентам кафедри з Туреччини, Польщі, Дубай та міст України

Заключне слово було надано заступнику декана факультету ХТГРТБ к.е.н., доценту кафедри ГРКС Карпенку Віктору Дмитровичу, який підвів  підсумки роботи круглого столу та вручив подяки запрошеним готельєрам та ресторатарам за активну участь та співпрацю у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

Студенти із захопленням чекають наступних зустрічей…

          

26 березня 2019 року відбулася XLII Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» брали участь в секції № 18 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій в готельному господарстві.

За результатами доповідей студенти отримали дипломи учасників:

Диплом І ступеня - студентка групи ГРС-13 Рябовол Анастасія Сергіївна. Тема доповіді: «Аналіз готелів України за категоріями», науковий керівник асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.О. Дудник

Диплом ІІ ступеня - студентка групи ГРС-33 Жувага Анастасія Олександрівна. Тема доповіді: «Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в регіоні», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Л.І. Кущ

Диплом ІІІ ступеня - студентка групи ГРС-22 Скрипник Маргарита Миколаївна. Тема доповіді: «Тенденції ресторанної індустрії на 2019 рік», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.С. Рибакова

          

25 березня 2019 року студенти заочної форми навчання складали комплексний кваліфікаційний екзамен на ступінь «бакалавр». Студенти показали високі знання в сфері готельно-ресторанної справи.

          

Наші іноземні студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на практичному занятті з навчальної дисципліни «Основи готельної індустрії».

Пару провела Капліна Анна Сергіївна — доцент, к.е.н. кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Кожен, хто пройшов крізь вогонь та воду  разом з нашими викладачами, вже зрозумів, що хочеш-не хочеш, а нові знання зі спеціальності ти отримаєш !

          

Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи провели профорієнтаційну роботу у м. Котельва, м. Зіньків та м. Диканька.

          

Студенти іноземці разом з викладачем Капліною А. С. та старшим викладачем Кущ Л. І. ходили на екскурсію в готель «Турист» у нашому місті.

Як бачите, вийшло продуктивно)

          

Студентка групи ГРС-33 Власенко Вікторія, провела профорієнтаційну роботу в своїй рідній ЗОШ №2 в м. Охтирка.

День відкритих дверей у ПУЕТ!

          

Відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Служба матеріально-технічного забезпечення готелю» в готелі «Алмаз» студентів 1-го курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

          

Традиційним стало щорічне проведення work-shop  кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи для студентів першого курсу.

Захід проходив 24 жовтня 2018 р. під гаслом: «Ми ділимося найкращим, що у нас є». Були запрошені провідні фахівці сфери ресторанних послуг: сомельє, бариста та бармен. Досвідчені професіонали продемонстрували секрети своєї справи, показали розуміння тонкощів і певних граней професії.

Work-shop пройшов  за  підтримки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, зокрема завідувача кафедри д.т.н., професора  Капліної Тетяни Вікторівни,  ФОП Репало Я.І. – ексклюзивного дистриб'ютора кави компанії виробника SAICAF S.P.A. (Італія) в Україні, національної мережі гастромаркетів «Vinoteria»  та  bar-show м. Полтава. 


Вітальне слово д.і.н., професора Нестулі О.О.


Сучасні тренди ресторанного бізнесу доповіла студентам першого курсу завідувач кафедри професор Капліна Т. В.


Демонстрація професійної майстерності бармена Миколи Гордієнка з bar-show м. Полтава


Таємницю споживання віскі розкрив сомелє Андрій Шклярчук національної мережі гастромаркетів «Vinoteria» .


Яскравий приклад старого, доброго біохакінгу показав студент  6 курсу магістеріуму Максим Холоденко.

Студенти із захопленням спостерігали за майстерністю професіоналів.

Work-shop досяг своє мети: студенти отримали динамічні знання!

          

5 вересня 2018 року першокурсники спеціальності «Готельно-ресторанна справа» зустрілися з випусковою Кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи. Завідувач кафедри, професор, д. т. н. Капліна Тетяна Вікторівна презентувала нову освітню програму Європейського зразку.

Тепер студентам відкрита дорога вперед — за новими досягненнями і знаннями.

          

З Днем знань!

Бажаємо успіхів у навчанні та багато нових перемог. Розвивайтеся та щодня дізнавайтеся щось нове.
Ми вам у цьому допоможемо.

          

14 травня 2018 року професорсько-викладацький склад кафедри готельно-ресторанної та курортної справи був учасником  круглого столу на тему «Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної сфери в Україні».

Викладачі кафедри активно обговорювали Законопроект про внесення змін до Закону України «Про туризм», який презентувала народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради України з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, секретар Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, експерт із територіального брендингу та підвищення конкурентоспроможності територій Анна Романова.

До обговорення долучилися представники Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» а також гості з Польщі – представники Школи економіки м. Катовіце.

          

19 квітня студенти І курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» брали участь з координатором проекту «Чайна студія» Артуром Степановим. Зустріч відбулася у Арт-крамниці «100 доріг» відділу обслуговування користувачів Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. Студенти не тільки поринули у фантастичний світ східного чаювання, а й розібралися в усіх тонкощах заварювання чаю та його правильного споживання. Артур Степанов віртуозно поєднував процес приготування чаю улун з відповідями на запитання та цікавими оповідками про історію чудодійного напою. Під кінець заходу всі присутні змогли скуштувати чай та насолодитися його незрівнянним ароматом. Захід підготували та провели головний бібліотекар відділу обслуговування користувачів Лариса Лисенко, бібліотекар І категорії відділу обслуговування користувачів Тетяна Гусар та бібліотекар відділу обслуговування користувачів Наталія Рой.


          

17-18 квітня 2018 року в ПУЕТ проходила XLI Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» На секції 23 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В. Провідну роль у формуванні особистості науковця в системі вищої освіти є саме проведення конференцій, що  дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку сучасної науки та забезпечення ознайомлення студентів з інноваціями та актуальними проблемами в наукових дослідженнях. Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. Учасники конференції обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різноманітних проблем в готельно-ресторанному бізнесі, що спонукала всіх учасників до обговорення наукових питань.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • Мотрій Каміла Віталіївна  (ГРС-51м) на тему: «Роль готельних ланцюгів у розвитку готельного бізнесу країн світу». Керівник – д.т.н., професор Капліна Т.В.
 • Нікологорський Олександр Володимирович (ГРС-51м) на тему: «Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельних господарств» Керівник – к.т.н., доцент Рогова Н.В.
 • Грицак Олег Олександрович (ГРС-43і) на тему: «Розвиток концептуальних костелів в Україні». Керівник – асистент  Кирніс Н.І.


          

          

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи продовжує традиційно, із любов’ю до професії та світу представляти свій напрям. Для цьогорічного свята гаслом обрано відомі рядки: «Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов». Наше життя стає схожим на чудову казку, коли є місце для любові до обраного фаху, до тих, хто поруч з нами рухається професійними стежками.

Для гостей фантастичне відчуття казковості почалося з перенесення мистецьких авангардних напрямів у готельно-ресторанну справу: куби та різні геометричні фігури, як спосіб подання страв, нагадували про зв'язок із творчістю великих митців-художників минулого сторіччя.

Тримають у відчутті казкового свята персонажі  з твору «Вечори на хуторі біля Диканьки» із смачними варениками та колоритним образом Солохи. Літературні герої Гоголя, присутні на святі, нагадують про велику ймовірність новорічних чудес у нашому житті.

Перевтілення вишуканого святкового столу, який сервований не за класичними канонами, а як казкова галявина з різноманітними стравами довів, що любов до професії сама здатна створювати дивні чудеса. Тільки опанувавши загальновідомі правила сервування, студентам і колективу кафедри вдалося реалізувати перевтілення класичного напряму у казковий.

Продовжується святковий калейдоскоп десерт-баром, на якому гра кольорів елементів оформлення з вишуканими десертами наче магніт притягує до себе з неймовірною силою.

Наче у казці: хто побачив таке чудо, той довго не зможе його забути!

Ліричність та казковий настрій свята дозволив знайти на дні серця кожного гостя любов.

          

17 червня 2017 року в Корпусному саду м. Полтава відбувся  дитячий соціальний профорієнтаційний проект «Місто Професій». Метою заходу було надати можливість дітям спробувати себе у різних професіях.

Профорієнтаційна спрямованість заходу у вигляді гри надала можливість отримати максимальний ефект задля розуміння дітей значущості тієї чи іншої професії. При вході кожна дитина отримала паспорт, карту представлених професій та мала  можливість «влаштуватись на роботу». До «Міста професій» долучилася кафедра готельно-ресторанної та курортної справи. Після проведення майстер-класу  з посади адміністратор ресторану, майбутні маленькі фахівці швидко і без проблем виконали поставлене перед ними завдання. Студенти 4 курсу Мороза Діана та Дзуматова Тамара на чолі з асистентом кафедри Бондаренко Мариною Олексіївною допомогли дітям відчути себе фахівцями в сфері гостинності та поринути в атмосферу  ресторанного бізнесу. Діти отримали масу позитивних вражень та емоцій.

          

26 квітня 2017 року кафедра готельно-ресторанної та курортної справи провела work-shop «Сучасні тренди ресторанного бізнесу» під гаслом: «Позитивні емоції іноді лікують нас краще лікарів».

Захід відвідали провідні фахівці сфери послуг, працівники готельно-ресторанних комплексів, всі зацікавлені особи, які бажали ознайомитись з певними категоріями задоволення та хорошого настрою: куріння кальяну, споживання вина, приготування кавових напоїв. Досвідчені професіонали продемонстрували і розкрили секрети своєї справи, розуміння тонкощів і певних граней, які формують контингент постійних споживачів сфери послуг. Із привітальним словом виступили декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу д.т.н., професор Скрипник В’ячеслав Олександрович

та завідувач випускової кафедри готельно-ресторанної та курортної справи д.т.н., професор Капліна Тетяна Вікторівна.

Work-shop проходив при підтримці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, ФОП Репало Я.І., яке є ексклюзивним дистриб'ютором кави компанії виробника SAICAF S.P.A. (Італія) в Украіні, які надали обладнання для демонстрації латте-арт учасникам професійного вернисажу «Латте-арт», національної мережі гастромаркетів «Wine Time», готельно-ресторанного комплексу «Verholy Relax Park». 

Аромат кави доставляє насолоду половині населення землі, наповнюючи вулиці Лондона, Берліна, Нью-Йорка, Парижа, Києва, Львова. Кава – зняття втоми, відновлення сил, швидкість думки, зупинка часу посеред божевільного ритму життя. Незвичайне мистецтво поєднання кави еспрессо та молока називають кава «Латте». Чітке дотримання пропорцій молока і кави, тонкощів впливу помелу кавового зерна, температури молока, особливості кавомашини обумовлюють складність технології Латте-арт. Цим мистецтвом володіє студентка гр. ГРС-51 м Мойсеєва Валерія.

Вино є невід’ємним атрибутом будь-якої події у Франції. Ейфелева вежа, освідчення в коханні, Париж, мистецтво, Лувр - все це у супроводі келиху чудового бургундського вина. Спілкування із сомельє ніколи не буває остаточним та завершеним – в цьому парадигма нашого уявлення про вино. 

Захоплюючі відчуття невимушеності запам’яталися на довгі роки всім, хто відвідав майстер-клас з шеф-сомельє Андрєм Семена національної мережі гастромаркетів «Wine Time».

Отримавши задоволення в іншій країні, людина намагається знайти щось подібне на місці свого проживання та навпаки. Саме тому, опинившись в атмосфері затишної кімнати з ароматом фруктів, екзотичних плодів або древесних запахів, на рівні підсвідомості у людини поліпшується настрій, покращуються відчуття задоволення від неквапливої бесіди та призупиняється відчуття буденності життя. Такі позитивні емоції перераховують фахівці з культури куріння кальяну. Майстер з кальяну, готельно-ресторанного комплексу «Verholy Relax Park» Пірімов Наріман має унікальні напрацювання в наданні послуги кальяну, яка робить його справжнім гуру в цій справі. Відвідувачі work-shop змогли побачити тонкощі обслуговування та зрозуміти принцип роботи кальянів.

Студенти та гості отримали масу задоволення від побаченого і з нетерпінням чекають на наступний професійний вернісаж!!!

          

          

          

18 жовтня 2016 року в рамках загальноуніверситетського конкурсу «ПУЕТ має таланти» відбулося щорічне свято «Дебют першокурсника», в якому брали участь студенти першого курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Свято поєднало молодих талановитих першокурсників, відкрив студентам нові можливості, таланти, даруючи їм знайомство з однокурсниками. Виступи студентів показали їх талант, високий рівень якості підготовки заходу.  А після закінчення конкурсу учасників спеціальності «Готельно-ресторанна справа» чекали солодкі подарунки від випускової кафедри «Готельно-ресторанної та курортної справи». Зіркою дебюту 2016 року стала група ГРС-11.


Зірка Дебюту 2016, група ГРС-11


Виступ групи ГРС-12 з ліричною піснею


Виступ студентів Гордієнко Анастасії, група ГРС-12 та Тонояна Давида, група ГРС-13


Привітання декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з Дебютом першокурсника

          

6 червня 2016 року  завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи д.т.н. проф., Капліна Тетяна Вікторівна і старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін Миронов Денис Анатольович брали участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технології, енергоефективної переробки, зберігання та маркетингу».

          

2 червня 2016 року кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи організовано круглий стіл «Проблеми та перспективи забезпечення якості продукції готельно-ресторанного господарства».

Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем підприємств готельно-ресторанного господарства.


Студенти зустрічають гостей


Викладачі біля стійки реєстрації

Програма заходу

Відкриття круглого столу:


З привітальним словом до учасників звернулися


Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
доктор технічних наук


Капліна Тетяна Вікторівна
завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
д.т.н., професор

У круглому столі брали участь:


Капліна Анна Сергіївна - ст. викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, яка презентувала результати чат-конференції з іноземними фахівцями готельно-ресторанного бізнесу:

Віджей Мандхьян – директором інституту менеджменту та гостинності (Індія);

Scott Bahr – директором з корпоративного розвитку, планування та маркетингу штат Флорида, Орландо. Фахівець із стратегічних відносин та ініціатив у сфері гостинності – Marriott, Ritz-Carlton Club


Оніщук Лариса Миколаївна – заступник начальника  Управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації


Рожновська Катерина Олександрівна – заступник начальника відділу стандартизації та наукової інформації ДП «Полтавастандартметрологія»


Дубова Галина Євгенівна – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Страшко Людмила Михайлівна – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент, к.арх.н.

 Практичні працівники готельного господарства м. Полтава:


Шульга Марина Сергіївна – менеджер готелю «Алмаз»


Герасименко Ангеліна Олександрівна – менеджер та Герасименко Вікторія Миколаївна – бухгалтер готелю «Reikartz Галерея Полтава»

Працівники ресторанного господарства м. Полтава:


Соліма Маріанна Хайдарівна – власник ресторану «Shade meat & wine»
та Дорожкіна Олена Станіславівна – менеджер ресторану «Ханума»


Затовка Едуард Володимирович - адміністратор ресторану «Panorama»
Небога Олександр Вікторович – адміністратор закладу «Concrete Bar. Restaurant in Poltava»


Козак Максим Ігорович – директор ресторану «Cinzano»


Терещенко Валентина Сергіївна - адміністратор закладу «Августин» ресторан-Броварня


Члени кафедри брали активну участь у роботі круглого столу


 Круглий стіл відвідали представники споріднених кафедр факультету ХТГРТБ


Студенти отримали задоволення від спілкування з готельєрами та рестораторами міста

          

31 травня 2016 року викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи відвідали семінар присвячений  Дню спеціаліста туристично-рекреаційної галузі за темою: «Популяризація туристичного маршруту «Заповідна краса Полтавщини»», який підготували та провели Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського (відділ обслуговування користувачів) та відділ з питань туризму і курортів управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації. У програмі семінару заслухали доповіді та презентації на теми: «Оглядові екскурсії територією ландшафтного парку «Диканський» з урахуванням вікових особливостей та пізнавальних інтересів груп», «Природо-заповідні об'єкти Полтавщини як складова рекреаційного відпочинку», «Заповідна Полтавщина очима  велотуристів», «Заповідні території Полтавщини».

          

ЗАПРОШУЄМО

Вас взяти участь
у засіданні круглого столу

«Проблеми та перспективи забезпечення якості продукції готельно-ресторанного господарства»,

яке відбудеться 2 червня 2016 року о 10.00
у приміщенні ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
ауд. 302

У ПРОГРАМІ КРУГЛОГО СТОЛУ:

Огляд фотостендів кафедри ГРКС
(стажування та практична
підготовка студентів)

 9:45 (ауд. 302)

Відкриття круглого столу

10:00 (ауд. 302)

Виступи учасників

10:15 (ауд. 302)

Брейк-кава  

11:00 (ауд. 232)

Виступи учасників
(продовження)

11:20 (ауд. 302)

Підведення підсумків
засідання круглого столу

12:20 (ауд. 302)

Реєстрація гостей відбуватиметься з 9:30:00 до 10:00

Оргкомітет кафедри ГРКС

          

19-20 квітня 2016 року в ПУЕТ проходила ХХХIХ наукова студентська конференція. На секції 24 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри ГРКС, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В.

Тематика доповідей охоплювала широкий спектр проблем готельної і ресторанної галузі України та світу. Вона стосувалась концептуальних особливостей сучасних готелів, інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві, новітні підходи до організації простору та стандартів обслуговування, перспектив розвитку готельно-ресторанного господарства України.

Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Найкращими визнали доповіді:

 • Чирченко Валентин Якович  (ГРС-43і) на тему «Космічний туризм: фантазія чи наукова реальність Керівник – асистент Вакуленко Т.В.
 • Хіміч Еліна Сергіївна (ГРС-51м) на тему «Hotel technology innovations that will drive business in 2016 Керівник – старший викладач  Капліна А. С.
 • Морозова Діана Ігорівна (ГРС-31) на тему «Використання «вау-менеджменту»  на підприємствах готельного господарства». Керівник – старший викладач  Капліна А. С.

          

15 квітня 2016 року  в Одеській національній академії харчових технологій відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», програма якого передбачала виконання завдання згідно з матеріалами базових дисциплін напряму «Готельно-ресторанна справа».

Активну участь в олімпіаді брали студентки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи  напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» Маруняк Владислава та Чаднова Вікторія (група ГРС-42), а також студентка спеціальності «Готельна і ресторанна справа» (група ГРС-51м),  Терещенко Валентина. За результатами проведення олімпіади студенти отримали сертифікати.

          

4 березня 2016 р. доцентом кафедри ГРКС Дубовою Г.Є. був проведений міжкафедральний семінар для викладачів та студентів факультету ХТГРТБ,  присвячений стажуванню в США, штат Флорида, місто Орландо.

Під час доповіді Дубова Г.Є. розповіла про набуті знайомства, отриманий досвід, професійні знання та практичні навички. Стажування відбувалось за декількома напрямами: організація лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікарні «Сelebration  health», професійне стажування в Університеті Центральної Флориди, практичне стажування в бутік-готелі «Напівмісяць», сьюіт-готелі «Melia», готелі «Орбіта». По завершенню стажування Дубовою Г.Є. були отримані сертифікати та свідоцтва, а також домовленість про подальшу співпрацю з Університетом Центральної Флориди та провідними фахівцями готельно-ресторанної галузі. Присутні викладачі отримали інформацію про концептуальні засади діяльності лікарні, готелів, які формують успішний напрям діяльності закладів. Наведені  матеріали для використання на практичних заняттях, в студентській самостійній роботі,  в магістерських дипломних проектах,  в науковій роботі кафедри ГРКС. Учасники семінару обговорили низку питань, що стосуються якості та стандартів обслуговування в готельно-ресторанній галузі. У цілому мета семінару була досягнута, а звіт про стажування затверджений.


Стажування Бутік-готель «Напівмісяць», «Орбіта»


Стажування в Університеті Центральної Флориди


Стажування з організації харчування в лікарні Флориди


Стажування в готелі «Орбіта»

          

Продовжується творча співпраця Вищого начального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» і ТРЦ «Київ». 10 грудня 2015 року в холі торговельного центру відбулося свято «Відкрий красу, даруй натхнення, знайди у творчості любов!»кафедра готельно-ресторанної та курортної справи разом зі студентами під гаслом презентує свої витвори професійного мистецтва в тематичних святкових столах:

 • «Новорічне диво»;
 • «Зимова казка»;
 •  кенді-бар «Смаколики від мавпочки».

Не обійшлося і без творчої анімаційної майстерності студентів: у цьому переконали «Різдвяні Янголи», які своєю неперевершеною красою підкорили всі люблячі серця і додали у передноворічні свята любов і натхнення.

Романтична і невимушена атмосфера подарувала тепло у серця відвідувачів та учасників!

          

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи 4 грудня 2015 р. брала участь у традиційному Святі професійної майстерності факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Разом з колективом факультету до участі у святі були запрошені директори готелів: «Палаццо», «Алмаз», «Алея Гранд», а також випускники факультету та інші представники готельно-ресторанного бізнесу.

На святі студенти продемонстрували професійні навички, набуті під час виробничих і професійних практик: спілкування на рецепції, підготовка тематичного столу «Романтична вечеря в Парижі», фуршет-коктейлю «R&B», «Сandy bar», десерт-бару. Гасло, запропоноване студентами напряму готельно-ресторанної справи для святкових заходів, – «Любов врятує мир!». Завдяки такому посиланню до гостей і присутніх атмосфера біля майбутніх готельєрів панувала особлива. Анімаційне шоу «Ангелів» переконливо свідчило про правдивість гасла: крила ангелів начебто захищали присутніх від негараздів, метелики, намальовані на обличчях, викликали відчуття легкості та невимушеності, оздоблення інтер’єра навіювало романтичне відчуття закоханості. Випірнути з обіймів ангелів та опинитися на романтичній вечері у Парижі поблизу Ейфелевої вежі – це святковий подарунок для гостей свята від кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. Креативність, інновації спільні творчі пошуки викладачів кафедри разом зі студентами,- так можна охарактеризувати представлену інсталяцію, яка свідчить про любов до своєї праці, оточуючих, Вітчизни.  

Смачні десерти, вишукані закуски, солодощі, напої, приготовлені студентами, були представлені на професійно сервірованих столах за сучасними стандартами. Майбутні абітурієнти із захопленням фотографували на згадку «Сandy bar» і фуршетну композицію.

Обізнаність студентів у тонкощах своєї справи, їх професійність,  позитивність були відмічені присутніми. Затребуваність випускників напряму «Готельно-ресторанна справа» в Україні – основна теза спілкування фахівців галузі, присутніх на святі із завідуючою кафедрою, професора, доктора технічних наук Т. В. Капліною. Необхідність подальшої співпраці з провідними фахівцями галузі та підтримка науковцями кафедри вітчизняних засобів розміщення – головний висновок, зроблений гостями та колишніми випускниками наприкінці свята.

          

4 – 6 листопада 2015 р. в місті Київ на території виставкового центру „Експо-Плаза” відбулася масштабна щорічна подія індустрії гостинності – «Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу і клінінгу».

З метою вивчення новітніх тенденцій готельної справи, ознайомлення із сучасним обладнанням, оснащенням та дизайнерськими рішеннями готелів та професійним клінінговим обладнанням типу „Modern”, ознайомлення з ефективними інноваційними технологіями для індустрії гостинності для студентів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи була організована вже традиційна екскурсія до  виставкового центру у м. Київ.

          

Доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Дубова Г.Є. взяла участь в роботі  Північно-Східного Європейського харчового Конгресу

20-23 травня 2015 р. доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Дубова Г.Є. взяла участь в роботі  Північно-Східного Європейського харчового Конгресу, що проводився м. Брашов, Румунія.

Організатори конгрессу:

 • Європейська Федерація харчових наук і технологій (EFFOST);
 • Трансільванський Університет м Брашова (факультет харчування і туризму), Румунія;
 • Європейська асоціація гігієнічного інженірінга - організація, діяльність якої спрямована на гармонізацію норм безпеки та проектування харчового обладнання (EHEDG);
 • Глобальні ініціативи узгодження (GHI) - всесвітня організація з гармонізації норм безпеки продуктів харчування та відповідного законодавства;
 • Департамент досліджень екобіотехнології та обладнання для виробництва продуктів харчування та агрокультури;
 • Румунська інформаційна асоціація технологій продуктів харчування та агрокультури;
 • Університет «Лючіани Блага», м Сібіу, Румунія та ін.

Науковий комітет конгресу - 28 вчених з країн Європи (Німеччина, Іспанія, Італія, Нідерланди, Австрія, Сербія, Румунія, Молдова, Болгарія, Франція, Росія, Литва, Ірландія та ін.).

Почесний президент Конгресу - професор Хууб Лелліевельд, Нідерланди.

Партнери конгресу - більше 10 європейських організацій, у тому числі - всесвітнє видавництво ELSEVIER.

В рамках роботи 15 секцій конгресу було заслухано близько 100 доповідей і представлено більше 30 постерів.

Дубова Г.Є. виступила з доповіддю «New Aspects in the Technology of Aromatic Components Formation» та отримала сертифікат учасника конгресу, взяла участь у семінарах, присвячених новим принципам проектування технологічного обладнання («гігієнічне» проектування) і вивченню питань якості продуктів харчування в країнах чорноморського регіону (проект NUTritional LABeling Study in Black Sea Region Countries).


м.Брашов, Румунія


Сертифікат про участь у конгресі Дубової Г.Є.


Учасник конгресу «3rd NORTH AND EAST EUROPEAN
CONGRESS ON FOOD» Дубова Г.Є. в університеті Трансильванія м. Брашов, Румунія 

Доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Дубова Г.Є. відвідала  -  технічний університет Кишинева (Молдавія), де укладено договір про співпрацю між Полавським університетом економіки і торгівлі і технічним університетом Молдови.


Дубова Г.Є. з співробітниками технічного університету Молдови в лабораторії харчових технологій технічного університету Молдови.

          

Першої неділі вересня підприємці відзначають професійне свято. В його рамках відбулося підписання угоди про співпрацю між Торговельно-розважальним центром «Київ» та «Полтавським університетом економіки і торгівлі». Мета - поєднати науку з практикою. Центр надав навчальному закладу 42 тисячі квадратних метрів площі для навчання і стажування за умов співпраці з орендаторами та підприємцями. А університет натомість обіцяє проводити для бізнесменів тренінги та семінари. За словами освітян, орієнтація на практику - це вимоги сучасності. Одним із таких поєднань науки і практики відбулося 19 вересня а саме, фестиваль вуличної їжі ArtFoodFest. У фестивалі брали участь більше 20 найвідоміших фуд-кортів, ресторанів, кафе та бістро. Крім цього в межах фесту була й розважальна програма. В програмі заходу брала участь і кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, яка за допомогою мистецтва FACE-ART внесла яскраві барви в це свято. Розмальовані обличчя відвідувачів додали приємні враження від свята та були подарунком для кожного! Студенти, закріплюючи свої набуті теоретичні і практичні знання, продемонстрували анімаційну роботу з дітьми та відвідувачами заходу. Були задіяні також у шоу і ростові ляльки: українські козаки та мультиплікаційні герої.


Виконання FACE-ART


Ростові ляльки

          

21-22 квітня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходила 38 наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Свої наукові доповіді на 35 секції «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства» представили 22 студенти спеціальності «Готельна і ресторанна справа». На секції з доповідями виступили 16 студентів, і 6 презентували свої постерні доповіді.

З привітанням до студентів і колег звернулася завідувач кафедри ГРКС, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В. Вона відмітила, що з кожним роком росте зацікавленість студентів до наукових досліджень і підтвердженням тому є присутність на секції близько 55 студентів.

Тематика доповідей охоплювала широкий спектр проблем готельної і ресторанної галузі України та світу. Вона стосувалась концептуальних особливостей сучасних готелів, інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві, мотивації та підвищення кваліфікації персоналу на підприємствах готельного господарства, перспектив розвитку готельно-ресторанного господарства України, аналізу зеленого туризму в Полтавському регіоні, оцінки стану розвитку готелів для відпочинку в Туреччині та інших актуальних питань готельно-ресторанної сфери.

В обговоренні доповідей активну участь брали викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи та присутні студенти 3,4,5 курсів.

Найкращими визнали доповіді:

 • Омаржанової Асіят Сайдіївни (ГРС-51М) на тему «Оцінка стану розвитку готелів для відпочинку в Туреччині». Керівник – д.т.н., професор Капліна Т. В.
 • Паліводи Марини Василівни (ГРС-51М) на тему «Підвищення кваліфікації персоналу готельного господарства».  Керівник – к.т.н., доцент Столярчук В. М.
 • Терещенко Валентини Сергіївни (ГРС-43і) на тему «Системи мотивації персоналу на підприємствах ресторанного господарства». Керівник - Рибакова С.С.
 • Медведь Аліни Вікторівни (ГРС-51М) на тему «Моделювання системи надання якісних послуг на підприємствах готельного господарства». Керівник – д.т.н., професор Капліна Т.В.


Виступ на конференції студенток групи ГРС-51М Омаржанової Асіят та Паліводи Марини

При підведенні підсумків конференції намічено шляхи подальшого удосконалення наукової роботи студентів кафедри ГРКС.

          

25-28 березня 2015 року на базі філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук.

Участь у конференції брала студентка Полтавського університету економіки і торгівлі» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» Штефан Аліна Володимирівна (гр. ГРС-42), науковий керівник – к. філос. н., доц. Усанов І. В.

За результатами галузевої конкурсної комісії вона була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

Вручення дипломів випускникам спеціальності  «Готельна і ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) 5 березня 2015 року проведено церемонію урочистого вручення дипломів випускникам факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю  «Готельна і ресторанна справа».


Магістри спеціальності  «Готельна і ресторанна справа»:зліва направо - завідувач кафедри ГРКС д.т.н., професор Капліна Т. В., заступники декана факультету ХТГРТБ к.т.н., доцент Ястреба Ю. А., к.е.н., доцент Карпенко В. Д.

У лютому 2015 року успішно пройшли Державну атестацію 12 випускників факультету ХТГРТБ, та 2 іноземні студенти. Вісім із них отримали дипломи з відзнакою, 2 студенти рекомендовані  комісією до вступу в аспірантуру.

Урочисту подію відкрив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор Нестуля Олексій Олексійович, який привітав випускників із закінченням навчання в університеті та побажав їм посісти гідне місце в житті, успішно реалізувавши себе в професійній діяльності.


Ректор ПУЕТ Нестуля О. О. з випускниками Курганською Анною та Суглобовим Богданом

Привітати випускників зі знаменною подією прийшли також проректор з науково-педагогічної роботи Марченко Оксана Юріївна, заступники декана факультету ХТГРТБ Карпенко Віктор Дмитрович і Ястреба Юлія Анатоліївна, завідувач випускової кафедри ГРКС Капліна Тетяна Вікторівна, члени ректорату, завідувачі кафедр факультету, викладачі університету та батьки.


Капліна Т. В. та Карпенко В. Д. вручають дипломи магістрів з готельної і ресторанної справи

Позаду залишилися 5,5 років напруженої праці у засвоєнні теоретичних знань і практичних навичок. Попереду - шлях у доросле життя, де кожний крок пов’язаний з пошуком свого реального місця у галузі готельного і ресторанного господарства.


Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю  «Готельна і ресторанна справа» з завідуючою кафедри ГРКС Капліною Т. В. та заступниками декана факультету ХТГРТБ Карпенко В. Д. та Ястребою Ю. А.

Факультет і рідна кафедра будуть довго пам’ятати своїх магістрів, які були активними у студентському житті. Більшість з них щорічно брали участь в олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах, розбудові студентського самоврядування. Кращі випускники були відзначені подяками за відмінні успіхи в навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті кафедри, факультету, університету.


Карпенко В. Д. вручає подяки випускникам Сапітон Алісі та Суглобову Богдану


Випускники у післямові висловили слова, сповнені глибокої поваги та вдячності викладачам, рідній кафедрі, факультету.

Дорогі випускники, щиро бажаємо Вам реалізувати себе у професії та досягти вершин майстерності!

          

Перший в Полтавській області ліцензований тренінг-центр барменів «EUPHORIA»
відкрився в ПУЕТ

За підтримки ректора О.О. Нестулі, почав працювати тренінг-центр барменів.


Відкриття тренінг-центру

Відкрив тренінг-центр випускник ПУЕТ Олександр Єжов, регіональний представник Асоціації барменів України.


Олександр Єжов

Спонсорами  відкриття стали гіганти алкогольної індустрії: компанія «Перно Рікар Україна» і «Брендбар».

На тренінгах, навчання проходитиме за програмою Інтернаціональної Асоціації Барменів (IBA) з двох напрямів:

 • Міксологія – наука про змішування напоїв.


Приготування коктейлів

 • Флейрінг - артистичне приготування змішаних напоїв, під час якого бармен перевертає, обертає, підкидає і ловить пляшки, шейкер, лід та інші барні приналежності, з використанням елементів фаєршоу, жонглювання, хореографії.


Флейрінг

Також до курсу включені:

 • дегустації алкогольних напоїв кращих світових і вітчизняних брендів;
 • практичні семінари з Амбассадор відомих виробників алкогольної продукції;
 • тренінги з флейрінгу від чемпіонів України, Європи, Світу.

Навчання проходитиме в двох залах: спеціально обладнаному приміщенні для флейрінгу з гумовим покриттям і тренувальним інвентарем, та в лабораторії з професійною барною стійкою.


Презентація приміщення для флейрінгу

Після закінчення тренінг-курсів студенти складуть іспит, за результатами якого, отримають сертифікат міжнародного зразка.

Після тренінгів надається можливість пройти стажування в кращих закладах ресторанного бізнесу м. Полтави.

          

4.12.2014 у рамках проведення профорієнтаційної роботи, викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вакуленко Т. В. та студентка групи ГРС-61м Курганська Ганна відвідали школи міста Пирятин: Пирятинську спеціалізовану школу №4 та Пирятинську ЗОШ №6, де презентували учням 11-х класів Полтавський університет економіки і торгівлі.  


Знайомство учнів 11 класу Пирятинської школи №4 з ПУЕТ

Курганська Ганна провела для школярів майстер-клас з сервірування столу та розповіла про міжнародне стажування студентів ПУЕТ в Польщі та Туреччині.


Студентка групи ГРС-61м Курганська Ганна

Учні брали активну участь в майстер-класі зі згортання серветок, який провела для них студентка групи ГРС-61м Курганська Ганна та отримали навики згортання серветок для оформлення святкового столу.


Майстер-клас зі згортання серветок для учнів 11 класів

          

2.12.2014 у рамках проведення профорієнтаційної роботи, викладач кафедри ГРКС Вакуленко Т. В. та студенти групи ГРС-51м Горбик Ганна, Воліченко Роман та Нагога Герман відвідали школи Глобинського району.

В Великокринківській ЗОШ, Глобинській гімназії № 1 та Глобинській ЗОШ № 5 для делегації з ПУЕТ були організовані зустрічі з учнями 11 класів.


Презентація ПУЕТ для школярів Глобинської ЗОШ № 5

Всі зустрічі пройшли в дружній, теплій атмосфері. Представники Університету розповіли  школярам про переваги навчання в ПУЕТ, презентували факультети, кафедри та спеціальності. Школяри поділилися своїми планами на майбутнє стосовно вибору професії та ВУЗу для навчання.

Студенти ПУЕТ провели майстер-класи з сервірування столу, навчили школярів основам сервірування.


Вакуленко Т. В. та Нагога Герман на майстер-класі з сервірування

Наприкінці зустрічей студенти запрошували школярів для участі в майстер-класах зі згортання серветок. Учні із задоволення навчились декільком способам згортання серветок для оформлення святкового столу.


Майстер-класи зі згортання серветок

          

20-21 листопада  2014 р. колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи  брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», присвяченій 40-річчю заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

У рамках конференції  працювала секція № 2 «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі».


Керівник секції – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Капліна Тетяна Вікторівна та секретар секції доцент, к.т.н. Столярчук В.М.

 Під час роботи секції заслухані доповіді:

 • Облік фінансових результатів діяльності підприємств готельного бізнесу: історичний та сучасний аспект (Полтава, ПУЕТ  к.е.н., доцент О.В. Артюх-Пасюта).
 • Проблеми та перспективи готельно-ресторанного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  д.т. н., проф. Капліна Т. В., к.т. н., доц. Столярчук В.М. ).
 • Підвищення конкурентноспроможності готельно-ресторанного комплексу «Willa Sandra» за рахунок впровадження реорганізаційних змін (О.П. Ковінько – викладач Познанської академії готельного господарства і громадського харчування, Польща)
 • Развитие инноваций в технологии ароматических концентратов (Полтава, ПУЕТ  Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Дубова Г.Є.).
 • Стан готельного господарства України (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Роговая Н.В.).


Доповідь к.т.н., доц. Рогової Н.В.

 • Розвиток, як важлива складова  ефективної діяльності засобів розміщення  (Полтава, ПУЕТ  ст. викл. Капліна А.С.).
 • Сучасний стан та перспективи управління персоналом на підприємствах готельного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  асистент Т. В. Вакуленко).
 • Інноваційні методи практичного оволодіння навичками студентами на тренінг-курсах для підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  асистент Рибакова С.С.).
 • Актуальність дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  здобувач Н. І. Кирніс).
 •  Инновационная технология желе с ликопином (Полтава, ПУЕТ  асистент С.О. Овчинникова).
 •  Інноваційні технології будівництва об’єктів готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доцент О.В. Володько). 


Доповідь к.т.н., доц. О.В. Володько

 •  Нова проектна культура в архітектурі та дизайні готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  кандидат архітектури, доцент В.М. Губарь).
 •  Форми дозвілля у готельно-ресторанному комплексі (Київ, НУХТ магістр А.А. Іванова).
 •  Некоторые аспекты государственного регулирования кооперативного сектора Украины и Азербайджана в начале ХХ столетия (Баку, Азербайджан, ООО «ІМЕХ», Алхасов Самир Яшар оглу).
 •  Сучасний стан та розвиток ресторанного бізнесу в україні під впливом інноваційних технологій управління Карпенко В.Д., к.е.н., доц., ПУЕТ (м. Полтава),  Карпенко Д.В., к.е.н., КНТЕУ (м. Київ)

Дистанційно участь у роботі секції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» брали:

 • Канцлер Академії готельного бізнесу и громадського харчування в Познані, професор, доктор honoris causa, доктор педагогічних наук Роман Давид Таубер  з темою роботи «Гастрономія в готельному бізнесі - виклики сучасності»
 • Доцент к.т.н., Н .М. Кравчук та магістрант Я. М. Мокляк (Київ, НУХТ) з темою роботи «Система загальної автоматизації роботи сучасних міських готелів».
 • Доцент к.т.н., Л. А. Нохріна (Харків, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова) з темою роботи «Сезонність попиту: актуальні проблеми»
 • Доцент к.т.н.,  С. М. Пересічна, магістрант Т. В. Заязова (Київ, НУХТ) з темою роботи «Використання продуктів виноградарства на ринку спа-послуг».
 • Доцент, канд.арх.н. Л. М. Страшко, доцент, канд. пед. наук, доцент Л.О. Гриценко (Полтава, ПУЕТ) з темою роботи «Етнодизайнерські  підходи до формування  естетики предметного середовища об’єктів готельно-рестораного господарства»

Тези доповідей будуть включені до збірника наукових праць за результатами роботи конференції.

          

20 листопада виповнилося 40 років з дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Цю знаменну подію в Полтавському університеті економіки і торгівлі відсвяткували в рамках проведення традиційного, а нині і ювілейного Дня професійної майстерності.

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи приймала активну участь у всіх традиційних заходах.

Студенти напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» під керівництвом викладачів кафедри представили власне креативне бачення тенденцій індустрії гостинності.

В номінації «Front office» брали участь студенти групи ГРС-51м Нагога Г., Омаржанова А. та Голубенко А., презентуючи елементи рецепції готелю.


Студенти групи ГРС-51м Нагога Г., Омаржанова А. та асистент кафедри ГРКС Овчіннікова С. О. за стійкою Reception

Анімацію для дітей представляли студентки групи ГРС-21 Морозова Д. та Волік К. пропонуючи всім бажаючим мистецтво розпису по тілу – аквагрим.


Аквагрим від улюблених дитячих мульт-героїв Фей «Вінкс» у виконанні студенток групи ГРС-21 Морозової Діани та Волік Катерини

Герої мульт-серіалу «Лунтік» також представляли елементи дитячої анімації у підприємствах готельного господарства.

В експозиції кейтерингового обслуговування «Серце віддаю дітям» студенти напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» представили:

 • Фуршетний стіл «Four seasons»
 • Candy bar «Веселка для кожного»
 • Candy bar «40 років ХТГРТБ»
 • Бенкетний стіл «На лісовій галявині»

Фуршетний стіл «Four seasons» підготували студенти 4 курсу, проявивши неординарні здібності не тільки в приготуванні та оформленні страв, а й в оформлені фуршетного столу, незвичайній подачі страв та напоїв та оздобленні посуду для подачі.


Елемент фуршетного столу «Four seasons» виконали студенти групи ГРС-43і Шендера В., Цвик К., Оніщенко О., Кукса О., Дрижирук О.


Елемент фуршетного столу «Four seasons» виконали студенти групи ГРС-41
Носова А., Мехеда Н., Сітковська К., Хіміч Е., Сало Т.

Candy bar - це солодкий фуршетний стіл що набув популярності на європейських та американських весіллях, а тепер знаходить поціновувачів і в Україні. Це окремий стіл  з різноманітними кондитерськими смаколиками задекорований під загальну тематику свята.

Яскравий Candy bar «Веселка для кожного» організували  студентки групи ГРС-41для дитячого свята.


Candy bar «Веселка для кожного» виконали студентки Кононенко О., Смірнова А., Шаповаленко Я., Чорна А., (група ГРС-41) та Запорожець О. (група Т-32)

Сервірування столу для дитячого банкету «На лісовій галявині» виконали студентки групи ГРС-32, які показали високий рівень знань та навиків правил сервірування, поєднання кольорів при оформленні банкетного столу, відмінний зовнішній вигляд офіціантів.


Бенкетний стіл «На лісовій галявині» сервірували студентки групи ГРС-32 Чаднова В. та Васильченко О.

Феєричне бармен-шоу з елементами флейрингу підготували студент групи ГРС-31 Зуєв Роман та колишній студент ПУЕТ Єжов Олександр. Показуючи високий рівень майстерності, хлопці готували коктейлі з використанням елементів жонглювання. Казковості дійству додало використання сухого льоду у приготуванні коктейлів.


Бармен-шоу від Зуєва Романа та Єжова Олександра

          

Відвідування студентами напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та викладачами кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2014

5.10.2014 р. відбулася екскурсія для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та викладачів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи на традиційний Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2014.


Екскурсія студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та викладачів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи на Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2014

На виставці студенти ознайомились з новітніми тенденціями готельно-ресторанного бізнесу, відвідали шоу, лекції та майстер-класи провідних фахівців галузі гостинності:

 • Шоу «Латте арт»
 • Кулінарний майстер-клас від ТМ «Данон»
 • Кулінарний майстер-клас «Готуємо італійські страви»
 • Лекція «Вулична їжа. Поле бою професіоналів з ентузіастами»
 • Кулінарний майстер-клас «Магія та смак морепродуктів»

Екскурсанти ознайомились з новітнім обладнанням та оснащенням сучасних ресторанів.


Виставочні стенди

Після Міжнародного експофоруму члени делегації ПУЕТ відвідали центральну площу міста Київ – Майдан Незалежності, і мали змогу на власні очі побачити місця, де відбувались трагічні події в історії України листопада 2013 р.– лютого 2014 р.


Делегація ПУЕТ

Отримані знання та враження від екскурсії на виставку-експозицію готельно-ресторанного бізнесу та клінінгу студенти-екскурсанти нададуть і вигляді презентацій для студентів своїх груп, які не мали можливості відвідати виставку.

          

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»,

яка відбудеться

20 – 21 листопада 2014 року.

Конференція присвячена 40-річчю заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Мета конференції – розробка теоретичних і прикладних основ розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Напрями роботи конференції:

1. Прогресивні технології харчових виробництв і ресторанного господарства.
2. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі.
3. Геоекономічні особливості розвитку туристичної діяльності на засадах партнерства.
4. Прогресивні процеси та обладнання   харчових виробництв і ресторанного господарства.
5. Сучасні технології підготовки майбутніх фахівців.

Інформаційний лист

Информационное сообщение

Information letter

          

У рамках традиційного проведення Дня науки 15-16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходила 37 наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В Університеті працювало 35 секцій. Вперше, як самостійний підрозділ, брала участь у конференції кафедра готельно-ресторанної та курортної справи. Свої наукові доповіді на секції «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства України» представили студенти спеціальності «Готельна і ресторанна справа», загальна їх кількість - 32, з них 5 - стендових.

Тематика доповідей була різноманітна. Вона стосувалась питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу Полтавського регіону, Сумщини, Дніпропетровська, зеленого туризму Полтавщини, особливостям психофізичного навантаження на працівників сфери обслуговування.

В обговоренні доповідей активну участь брали присутні студенти 3,4,5 курсів: Палівода М., Медведь А., Ярміш О., Горбік А. та інші.

Найкращими доповідями за підсумками науково-дослідних робіт студентів визнали:

 • Суглобова Богдана (гр. ГРС-51м) на тему «Перспективи розвитку хостелів в окремих регіонах України». Керівник - д.т.н., професор Капліна Т.В.


Доповідач Суглобов Богдан

 • Сітковської Катерини (гр. ГРС-31) на тему «Сучасні підходи до автоматизації процесів управління на підприємствах готельного господарства». Керівник - Капліна А.С.


Доповідач Сітковська Катерина

 • Марченко Аліни (гр. ГРС-42) на тему «Розвиток зеленого туризму на Полтавщині». Керівник – Вакуленко Т.В.


Доповідач Марченко Аліна

 • Паліводи Марини (гр. ГРС-42) на тему «Стан туристичної галузі Полтавського регіону». Керівник - Столярчук В.М.

Підведено підсумки конференції і намічено шляхи подальшого удосконалення наукових досліджень кафедри ГРКС.

          

У рамках проведення профорієнтаційної роботи,19 березня 2014 року, представники кафедри готельно-ресторанної та курортної справи в особі асистента кафедри Вакуленко Т.В., та студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» - Швиданенко Дмитра та Нагоги Германа відвідали Пирятинські загальноосвітні школи. Під час зустрічі зі школярами 10-11 класів проведена презентація ПУЕТ, акцентована увага абітурієнтів про  переваги навчання в ПУЕТ, умови проживання, організацію дозвілля студентів, міжнародне стажування, програми отримання подвійного диплому, та зокрема, презентація випускової кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Живий інтерес серед школярів викликали майстер-класи з сервірування столу та складання серветок. Високий рівень знань та навичок показали студенти  випускової кафедри ГРКС під час проведення майстер-класів.


Нагога Герман проводить майстер-клас з сервірування столу

Захід супроводжувався відео та фотозніманням.


Учні шкіл на презентації ПУЕТ

Близько 50 школярів відвідали майстер-класи і більше 30 з них брали участь  безпосередньо у сервіруванні столу та складанні серветок.

Чотири години спілкування дуже швидко пролетіли і, маємо надію залишили теплі спогади не тільки представникам кафедри ГРКС, а й школярам.

          

27 лютого 2014 року в актовій залі Полтавського університету економіки і торгівлі відбулося урочисте вручення дипломів першому випуску магістрів з готельної і ресторанної справи.


Магістри з готельної і ресторанної справи з викладачами випускаючої кафедри

Високий рівень підготовки випускників підтвердився дипломами з відзнакою, які отримали 14 магістрів.

На урочистому заході почесним гостем був канцлер Академії готельного бізнесу і громадського харчування з польського міста Познань пан Роман Давид Таубер. То ж напутні слова для випускників прозвучали з вуст ректора ПУЕТ Нестулі О.О., пана Р. Д.Таубера,завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Капліної Т.В. та батьків.


Ректор ПУЕТ  Нестуля О.О. та пан Р.Д. Таубер


Капліна Т.В. завідувач кафедри ГРКС

За нашими випускниками майбутнє готельної і ресторанної галузі України.

          

24-26 лютого в Полтавському університеті економіки і торгівлі на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи відбувся перший захист дипломних магістерських проектів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». Державна екзаменаційна комісія складалась з д.е.н., проф. Малюк  Л.П. (голова комісії) – завідувача кафедри готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.е.н., доцента Карпенко В. Д., - декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, д.т.н., проф. Капліної Т. В., - завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н., доцента Дубової Г. Є., к.т.н., доцента Оберемка В. М.

Захист дипломних магістерських проектів перших магістрів з готельної і ресторанної справи в Україні викликав зацікавленість ректора дружньої Академії готельного бізнесу і громадського харчування з польського міста Познань пана Романа ДавидаТаубера, що був присутнім на заході.  Засідання Державної екзаменаційної комісії відвідали також проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна та к.і.н., доцент, керівнк студентського наукового клубу «Лідер» Нестуля Світлана Іванівна.

Після захисту дипломного магістерського проекту на тему «Розробка інноваційних технологій і проект реконструкції готельно-ресторанного комплексу «Вілла Сандра» у місті Боліславов, Польща», який студентка ПУЕТ виконувала на замовлення Академії готельного бізнесу та громадського харчування, що в Познані, магістр з готельної і ресторанної справи Ковінько О.П. отримала особисто від пана Романа Давида Таубера запрошення на викладацьку роботу до польської академії, яку він очолює.

Поповнення готельно-ресторанної галузі України висококваліфікованими магістрами та працевлаштування випускниці ПУЕТ в Академії готельного бізнесу і готельного господарства м. Познань свідчить про достатньо високий рівень підготовки фахівців з готельної і ресторанної справи в ПУЕТ.

          

17 січня в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся День відкритих дверей, у проведенні якого активну участь брали викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи та студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа». 


Викладачі кафедри ГРКС  (зліва направо) Рибакова С.С. та Рогова Н.В. і  студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа»   Христенко Євгеній та Пухальський  Максим

Учні 10-11 класів з шкіл Миргородського та Великобагачанського районів  отримали детальну інформацію  про умови вступу на напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа», особливості навчального процесу, можливості проходження стажування, виробничої практики та працевлаштування з вуст декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Карпенко В.Д.,  викладачів  кафедри та студентів.


Декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Карпенко В.Д спілкується з гостями університету

Гостям університету студенти продемонстрували свої вміння у сервіруванні столів та майстер-клас зі складання серветок, до якого мали можливість долучитися і учні шкіл.


Майстер-класи з сервірування столу та складання серветок

          

          

У рамках проекту Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства культури та туризму Азербайджанської Республіки «Підтримка Бакинської туристичної професійно-технічної школи»з 25 листопада по 25 січня асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вакуленко Т.В., як міжнародний консультант, проводила тренінги для персоналу готельно-ресторанної галузі на базі Бакинської туристичної професійно-технічної школи.


Вакуленко Т.В. під час тренінгу


Вакуленко Т.В. зі слухачами тренінг-курсів

          

20 грудня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проводився День відкритих дверей, участь у якому брала і кафедра Готельно-ресторанної та курортної справи.

В рамках проведення заходу викладачі кафедри знайомили учнів середньої школи № 25 міста Полтава з матеріально-технічною базою університету та специфікою навчання.

Доцентом кафедри готельно-ресторанної та курортної страви, кандидатом технічних наук Столярчук В.М. було прочитано лекцію на тему: «Використання харчових добавок в сучасних технологіях».

Студент групи ГРС-42 Швиданенко Дмитро поділився з гостями своїми враженнями про літні міжнародні стажування, які проходив у готельно-ресторанних комплексах Польщі та Туреччини.

Старший викладач кафедри фізичного виховання Крафт Володимир Андрійович та заступник декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, інструктор з фізичної культури кафедри фізичного виховання Кобобел Алла Євгенівна провели ознайомчу екскурсію для майбутніх абітурієнтів із спортивним клубом «Олімп».

На завершення програми зустрічі з школярами кафедра готельно-ресторанної та курортної справи гостинно частувала їх.

Кафедра ГРКС завжди рада бачити в стінах університету майбутніх абітурієнтів. До зустрічі!

          

День професійної майстерності

28 листопада 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулося щорічне свято факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та курортного бізнесу.

Вперше на святі професійної майстерності окремо представлений потужній напрям університету – готельно-ресторанна та курортна справа. Студенти та викладачі кафедри, які готують фахівців з цього напряму, показали гостям та відвідувачам  високий  професіоналізм та любов до своєї справи.

Найвищу оцінку одержало анімаційне шоу, підготовлене студентами в рамках тематичної презентації «У нетрях готелів». Поєднання уявлень про те, якими були готелі в стародавні часи та їх майбутнє обличчя вразили фантазією та вишуканим смаком.

Цей вдалий екскурс в історію разом із живими статуями із майбутніх готельєрів вразив всіх новим баченням розвитку галузі.

Бармен-шоу підірвало стереотипи відвідувачів та гостей про цю справу. Як буде розвиватися справа барменів, які тренди та навички будуть впливати на цей процес розповіли студенти Андросов Дмитро, Зуєв Роман, Запорожець Олена, а також колишній випускник факультету Лесич Максим.

Інформаційний стенд з елементами рецепції готелю дозволили гостям уявити себе туристами і частинкою індустрії відпочинку.

Експозиція кейтерінгового обслуговування  «Весільна симфонія» як презентація творчих доробок студентів  складалась із трьох незабутніх сервірованих столів:

 • кенді-бар з десертними закусками Macaroons, Cupcakes, Brigadeiro, Cake-pops, Cookies “Lovestory”, Candy “Chocolateandmilk”, Marshmallowпрезентували студенти Глазкова О., Христенко Є., Ларіна Т.

 • стіл із фуршетними закусками  «Гармонія смаку» презентували Рева Ю., Сушко О., Доценко О., Каплацька А.

 • святковий стіл «Весільна симфонія» презентували студенти групи ГРС-41 Колішенко О., Гусар Т.

 Демонструвалися наукові роботи студентів кафедри готельно-ресторанной та курортної справи. Кафедра цілком відповідає обраному девізу відомого американського  готельєра Хілтона «Успіх пов'язаний з дією. Успішні люди завжди продовжують йти вперед!»

Свято завершилося концертом „ Осінній мікс”, який був підготовлений студентською радою факультету за активної участі студентів спеціальності «Готельно-ресторанна і курортна справа».

Свято відвідало чимало школярів Полтави та Полтавської області, які виявили бажання стати фахівцями підприємств готельного та ресторанного господарства, магістрами з готельної та ресторанної справи.

          

Відвідування студентами факультету ХТГРТБ Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2013

6 листопада організована поїздка студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу до виставкової експозиції Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2013 (FoReCH) у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза".

Студенти відвідали виставки:

 • РЕСТОРАН ЕКСПО 2013 (визнана UFI)
  Міжнародна виставка новітніх технічних рішень та обладнання для ресторанного бізнесу
 • MODERN HOTEL 2013
  Спеціалізована виставка комплексних технічних та дизайнерських рішень для сучасного готелю
 • РЕСТОРАН ПРОД ЕКСПО 2013
  Спеціалізована виставка продуктів харчування, напоїв та інгредієнтів для сегменту HoReCa
 • СВІТ СКЛА ТА ПОСУДУ 2013
  Спеціалізована виставка модних інсталяцій та новітніх трендів посуду професійного та побутового призначення

 • KIEV CLEAN ЕКСПО 2013
  Спеціалізована виставка новітніх технологій та обладнання для індустрії чистоти
 • ВЕНДІНГ ЕКСПО КИЇВ 2013
  Спеціалізована виставка автоматизованої торгівлі
 • ФЕСТИВАЛЬ ВИНА 2013

У рамках вивчення курсу «Організація виставкової діяльності» студенти 3-4 курсів ГРС додатково  були ознайомлені із організаційними аспектами експофоруму, типами виставкових стендів, виставковим обладнанням та виставковим дизайном, особливостями спілкування стендистів з відвідувачами, організацією супутніх заходів (майстер-класів, презентацій, семінарів, самплінгів, дегустацій). Студентами було проаналізовано техніки роботи на стенді різних експонентів, відмічені позитивні моменти та недоліки різних форм активності, зовнішнього вигляду та поведінки стендистів.

          

Участь у 20-му ювілейному туристичному салоні

Асистенти кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вакуленко Т.В. та Даниленко М.І. брали участь у роботі 20-го ювілейного туристичного салону, який проходив 23-25 жовтня 2013 року у м. Києві.


Учасники 20-го ювілейного туристичного салону від ПУЕТ

Учасники салону ознайомилися з культурою, туристичними маршрутами,  готелями та розважальними закладами близько 40 країн світу (Аргентини, Болгарії, Бразилії, Угорщини, Домініканської Республіки, Єгипту, Індії, Кіпру, Куби, Палестини, Польщі, Словаччини, Таїланду, Тунісу, Туреччини, Фінляндії, Шрі-Ланки). Туристичні маршрути України були представлені стендами Закарпаття, Чернігівщини, Криму та ін.


Вакуленко Т.В. знайомиться з туристичними маршрутами виставки

Протягом роботи виставки увагу відвідувачів привернула презентація живого стенду з  дервішем і музикантами з Єгипту, Йоллі Пуккіла (лапландський Санта- Клаус) Фінляндії, експозиції авіакомпанії Flydubai, які демонстрували новинки  перельоту бізнес-класом.


Даниленко М.І. вивчає новинки авіакомпанії Flydubai – комфортабельну кабіну бізнес-класу

В цілому учасники ознайомились з новинками туристичної сфери, розвитком готельного господарства, отримали досвід спілкування з практичними працівниками сфери послуг різних країн світу.

          

День відритих дверей Полтавського університету економіки і торгівлі

18 жовтня на базі Полтавського університету економіки і торгівлі відбувся День відкритих дверей. У рамках подібних заходів кафедра готельно-ресторанної та курортної справи презентувала себе вперше.


Члени кафедри ГРКС Рогова Н.В., Даниленко М.І., Кущ Л.І., та студентки магістеріуму Харченко Ю., Курганська А.

Під час проведення заходу учні 10-11 класів отримали детальну інформацію  з вуст викладачів про умови вступу на напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа», особливості навчального процесу, можливості проходження стажування, виробничої практики та працевлаштування.


асистент Даниленко М.І. з учнями 11 класів

Члени кафедри провели для учнів екскурсію по університету та спеціалізованим лабораторіям кафедри, ознайомили їх з матеріально-технічної базою. Учням  студенти магістеріуму продемонстрували свої вміння у сервіруванні столів до різних подій. 


Асистент Рибакова С.С. розповідає учням 11 класу про правила сервірування столів до урочистих подій

Активну участь у Дні відкритих дверей брали студенти 4 та 5 курсів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», які  розповіли учням свої враження від навчання в ПУЕТ та поділилися досвідом проходження практики та професійного стажування за кордоном.


Студенти 4 та 5 курсів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» Харченко Юлія, Авакян Карлен, Курганська Анна

У рамках заходу студентками 5 курсу був проведений майстер-клас зі складання серветок, до якого мали можливість долучитися і учні шкіл.


Студентки 5 курсу майбутні магістри Сапітон Аліса та Коваленко Ілона під час проведення майстер-класу зі складання серветок


Учні 11 класу опановують навички зі складання серветок

Логічним завершенням Дня відкритих дверей був святковий концерт. Практика проведення подібних заходів у подальшому буде продовжена.

Тож чекаємо Вас на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи!

          

28 травня 2013 року на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу був проведений круглий стіл «Інноваційні технології в готельному і ресторанному господарстві». Організаторами заходу виступили відділ туризму і курортів Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський університет економіки і торгівлі.

У засіданні круглого столу взяли участь представники Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, провідні спеціалісти у галузі готельного господарства та викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі та Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Головною темою круглого столу було впровадження інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві.

На засіданні круглого столу виступили:

 • Оніщук Лариса Миколаївна – начальник відділу з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації з доповіддю «Стан розвитку готельного господарства у Полтавській області»;


Виступ Оніщук Лариси Миколаївни

 • Ніколаєв Ігор Юрійович– науковий співробітник комунальної установи Полтавської обласної ради «Рекреаційний центр Криворудський» з доповіддю «Про покращання бізнес-іміджу готельного комплексу шляхом удосконалення ефективності системи безпеки»;


Виступ Ніколаєва Ігоря Юрійовича

 • Баля Марина Олександрівна – начальник служби прийому та розміщення готелю «Алея Гранд» поділилася досвідом роботи готельного комплексу “Алея Гранд” - об’єкту мережі “Алея смаку” та ТОВ “Шервуд і Ко”;


Обговорення доповіді начальника служби прийому та розміщення готелю «Алея Гранд»

 • Литвиненко Тетяна Петрівна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації доріг, геодезії і сільських будівель Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка з доповіддю “Мережа закладів туризму і відпочинку у сільській місцевості”;
 • Шкарупа Володимир Григорович – к.е.н., доцент, декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі зазначив особливості використання нормативної бази при створенні об’єктів готельного і ресторанного господарства;
 • Капліна Тетяна Вікторівна – д.т.н., професор кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі розкрила у своїй доповіді взаємозв’язок теорії та практики при впровадженні інновацій в готельному господарстві;
 • Столярчук Валентина Миколаївна –  к.т.н., доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі виступила з доповіддю «Інноваційні технології в ресторанному господарстві: проблеми та перспективи»;
 • Чоні Інна Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі виступила з доповіддю «Впровадження інноваційних технологій в готелях та їх переваги».

Присутні проявили глибоку зацікавленість у дослідженні інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві.

Подібні заходи в Полтавському університеті економіки і торгівлі планується проводити регулярно, тому що це дозволяє значно підвищити рівень співпраці, а досвід, отриманий у ході подібних заходів, буде впроваджений у навчальний процес для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

          

24 травня 2013 року відбулася зустріч випускників технологічного факультету 1983 р. Зустріч присвячена 30-річчю з дня закінчення Полтавського кооперативного  інституту.

На зустріч приїхали 32 випускника з різних куточків України та Россії.

Зустріч проходила в атмосфері тепла і любові.

          

4–5 квітня 2013 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, був проведений II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»).

У олімпіаді брали участь Губіна Олена Іванівна гр.ГРС-51м (ОКР «магістр») та Бахмат Вікторія Сергіївна гр. ГРС-42 (ОКР «бакалавр»).


Робота над конкурсним завданням Губіної Олени.


Робота над конкурсним завданням Бахмат Вікторії.

Вітаємо Губіну Олену, яка за результатами конкурсних завдань посіла ІІ місце та нагороджена дипломом ІІ ступеня.

          

Також  2-4 квітня 2013 р. на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ, було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія» ОКР «БАКАЛАВР» (III – IV курсів).

Для участі у II етапі Олімпіади були залучені студенти Полтавського університету економіки і торгівлі:

 • Давиденко Тетяна Станіславівна (ТХ – 44і);
 • Молякова Альона Володимирівна (ТХ – 43і).

Вітаємо Давиденко Тетяну, яка  нагороджена грамотою за ІІ місце у номінації«За глибокі знання харчових технологій».

Молякова Альона за участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» ОКР «БАКАЛАВР» нагороджена грамотою за участь.

          

2–4 квітня 2013 року на базі Національного університету харчових технологій, м. Київ, був проведений II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Технології в ресторанному господарстві» освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» (студенти V курсу).

Для участі у II етапі Олімпіади були залучені студенти Полтавського університету економіки і торгівлі – переможці I етапу ОКР «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» :

 • Страшко Вікторія Вікторівна (ТГР – 51 м)
 • Сидоренко Зоя Іванівна (ТГР – 52).


Ознайомлення з Києвом після закінчення олімпіади.

          

20-21 березня 2013 року студентки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» – Корольова Оксана Олегівна та Кононенко Олександра Сергіївна  приймали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу».

Корольова О.О. виступала з доповіддю на тему: «Перспективи розвитку молодіжних готелів у Полтавському регіоні», науковий керівник – д.т.н., проф. Капліна Тетяна Вікторівна.

Кононенко О.С. розкрила тему «Шляхи розвитку молекулярної кулінарії у підприємствах готельно-ресторанного господарства», науковий керівник – к.т.н., доц. Столярчук Валентина Миколаївна.

Доповіді Корольової Оксани та  Кононенко Олександри одержали схвальні відгуки на секційних засіданнях.

Вітаємо Корольову Оксану, яка нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

21 березня 2013 року студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу взяли участь у ХІІ Міжнародному студентському фестивалі кулінарного мистецтва, який проходив на базі Бєлгородського університету кооперації, економіки  і права.


Учасники фестивалю кулінарного мистецтва

Згідно з умовами фестивалю представники команд мали за відведений час приготувати холодну закуску або десерт, провести сервірування столу за визначеною тематикою та презентувати команду.  Загальна тематика конкурсу - «Дитяче свято».


Тематичний стіл команди ПУЕТ «Ілюзія цирку» та десерт «Апофеоз»

Кропивський О. В. під час приготування десерту 

Команда ПУЕТ 

Участь у конкурсі взяло понад 20 команд з 4 країн: Росії (представники Бєлгородського університету кооперації, економіки і права та 8 філіалів університету), України (Полтавський університет економіки і торгівлі та Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ), Білорусії (Могильовський державний університет продовольства), Казахстану (Карагандинський економічний університет).


Учасники фестивалю в музеї БУКЕП

Делегація Полтавського університету економіки і торгівлі була представлена студентами:

- Матійцовим Богданом Ігоровичем (ТХ-44і)
- Мірошниченко Інною Олександрівною (ТХ-42і)
- Кропивським Олександром Віталійовичем (ТХ-44і)


Останні приготування до фестивалю

Керівники делегації: асистенти кафедри технології та організації ресторанного господарства Даниленко Марія Іванівна та Вакуленко Тетяна Володимирівна.

Усі учасники отримали перемогу у певній номінації. Команду Полтавського університету економіки і торгівлі високо оцінили за усіма критеріями конкурсу (техніка приготування, органолептичні показники, сервірування, розроблення меню та презентація). Студенти перемогли у номінації «Оригінальність концепції дитячого свята». За участь у конкурсі команда нагороджена грамотою та кубком.

Як студенти, так і викладачі, були приємно вражені теплим прийомом та гостинністю організаторів фестивалю. Для учасників фестивалю створили комфортні умови, організували екскурсію університетом та містом, показали концертну програму.


Керівники делегації з доц., к.т.н., Тимашовим Євгенієм Петровичем, який супроводжував делегацію ПУЕТ


Студенти ПУЕТ та декан технологічного факультету, д.е.н., професор Ісаєнко Анатолій Володимирович

У серцях учасників делегації Полтавського університету економіки і торгівлі назавжди залишаться приємні враження про фестиваль у Бєлгородському університеті кооперації, економіки і права.

          

19 березня в аудиторії 214 для студентів проводили майстер-клас із барної справи бармен із 14-річним стажем Мостовий Роман та його помічник Андрій.


Зліва направо: Вступне слово Андрія та Романа.

Роман ділився своїм досвідом, різноманітними ситуаціями, які виникають у роботі бармена.

Потім разом із Андрієм презентував приготування коктейлів різними способами: білд, стир, шейк, леєр.


Демонстрація приготування коктейлю способом шейк.


Демонстрація приготування шаруватих коктейлів способом леєр.

Всі бажаючі навчались роботі із шейкером та приготуванні різноманітних коктейлів.


Приготування коктейлю у шейкері.


Приготування шаруватих коктейлів.

Крім вміння готувати коктейлі студентів навчали правилам дегустування та культурі споживання напоїв.

На завершення майстер-класу Роман відповів на всі питання студентів. Були висловленні побажання подальших зустрічей.

          

20 березня 2013 року викладачі ПУЕТ взяли участь у щорічному фестивалі «Я хочу жити в якісному світі», який проходив у стінах Соколовобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Викладачі кафедри ТОРГ Шедулько Вікторія Миколаївна і Гередчук Аліна Михайлівна за участю студентів п’ятого курсу Мальованої Оксани і Ліни Лахненко провели майстер-клас із сервірування столу та з карвінгу.

          

Міцна дружба, наукові і практичні зв’язки поєднують кафедри технології і організації ресторанного господарства, туризму і готельного бізнесу, харчових виробництв з Вищою школою готельного бізнесу, гастрономії і туризму у Польському місці Познань. Нещодавно відбулася зустріч делегації ПУЕТ на чолі з ректором університету Заслуженим працівником освіти України, доктором історичних наук, професором Нестулею О.О. у рамках проведення міжнародної конференції у м. Познань “Сучасні тенденції готельного бізнесу, гастрономії і міжнародного туризму“ (26 лютого - 1 березня).

До складу делегації входили провідні науковці факультету: декан факультету ХТГРТБ, доцент, кандидат економічних наук Шкарупа В.Г.; професор кафедри ТОРГ, доктор технічних наук Капліна Т.В.; професор кафедри харчових виробництв, доктор технічних наук Хомич Г.П.; завідувач кафедри туризму і готельного бізнесу, доктор економічних наук, професор Скляр Г.П.

Своїх гостей щиро привітав ректор Вищої школи готельного бізнесу, гастрономії і туризму доктор Роман Давид Таубер.

У ході дискусій, що відбулися, були розглянуті питання наукової співпраці з проблем технології у ресторанному господарстві, готельному і туристичному бізнесі; підготовка програм освітнього та науково-практичного співробітництва; залучення іноземних фахівців до викладання окремих курсів і проведення короткотермінових семінарів для фахівців університету; обмін студентами, викладачами, аспірантами з метою підвищення їх кваліфікації та набуття досвіду в окремих галузях діяльності.

Фахівці університету відвідали місце практики студентів ПУЕТ у Польщі - готельно-ресторанний комплекс “Віла Сандра“.

Разом з тим делегація відвідала Вищу Краківську академію імені Анджея Фріча Моджевського, де відбулася зустріч з ректором академії професором, доктором хабілітованим Джерзим Мадкем, розглянуто плани подальшої співпраці.

Незабутніми залишилася подорожі до Відня (Австрія), Прага (Чехія), Будапешт (Угорщина), де ознайомилися зі станом готельно-ресторанного господарства цих країн.


Учасники конференції


Зустріч з ректором Вищої школи готельного бізнесу, гастрономії і туризму


Учбовий ресторан Вищої школи готельного бізнесу, гастрономії і туризму


Учбовий клас Вищої школи готельного бізнесу, гастрономії і туризму


Готельно-ресторанний комплекс “Віла Сандра“


Вища Краківська академія імені Анджея Фріча Моджевського


Зустріч з ректором Вищої Краківської академії імені А. Ф. Моджевського


Готель Фламінго в м. Балатон, Угорщина

          

25 лютого в лабораторії інноваційних технологій випускники заочного факультету 2013р. спеціальності "Технології в ресторанному господарстві"проводили майстер-клас з приготування десертів.

Ковирьов Богдан, шеф-кондитер ресторану італійської кухні "Монако", м. Київ, готував вишуканий десерт "Fondante Chocolate" та ніжне суфле "Ренесанс" на основі білого шоколаду з вишневим мармеладом і карамелізованими яблуками.


"Fondante Chocolate"

Бахвалов Владислав готував італійський класичний десерт "Тірамісу"


Бахвалов Владислав та Ковирьов Богдан з десертом"Тірамісу"

Оганян Давід, шеф-кухар ресторану української кухні "Довбуш", м. Москва, ділився з студентами та викладачами досвідом та практичними навичками, набутими за 8 років роботи в ресторанній галузі.


Давід Оганян та к.т.н., доцент Дібрівська Наталія Віталіївна

Студенти групи Грс-32 та викладачі кафедри високо оцінили професійність приготування та декорування страв, а також смакові властивості десертів під час дегустації.

Цей захід став подарунком студентам та викладачам кафедри Технології та організації ресторанного господарства від випускників.

          

Міжнародна співпраця ПУЕТ
Закордонне стажування студентів факультету ХТГРТБ Полтавського університету економіки і торгівлі

7 листопада 2012 року відбулася зустріч ректора ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» О.О.Нестулі з ректором Академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані (Польща) Р.Д. Таубером.

В ході зустрічі  підписано договір про співпрацю, у рамках якого планується здійснення обмінів студентами та проходження стажування у Польщі та на базах практик  польської академії у Швейцарії, Великобританії, Франції, Португалії, Іспанії, Греції та на Кіпрі. Також обговорено питання спільної підготовки магістрів за програмою «Подвійний диплом» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

Першим кроком даної співпраці було стажування студентів факультету ХТГРТБ 4.12.12 - 4.01.13 у складі: Медведь А. ГРС-31, Король А. ГРС-41, Ковінько О. ГРС-51м та Корольової О. ГРС-51м у ГРК «Willa Sandra» м.Строн`є, Польща, де  вони мали можливість підвищити свої професійні навички та вміння, а також були присутні на конкурсі «Gwiazdka 2012», присвяченому Різдву, який проходив у Вищій школі готелярства та гастрономії, м. Програма конкурсу містила показ різдвяних національних столів, приготування традиційних святкових страв і представлення найдавніших традицій святкування Різдва.


Окрім участі у різноманітних заходах студенти ознайомилися з матеріально-технічною базою та умовами навчання у Вищій школі готелярства та гастрономії у Познані. Академія є філією АКАДЕМІЇ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ і ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ в Лозанні, Щвейцарія.

Кожному іноземному студентові оформляється дозвіл на проживання в Польщі, що дає можливість безвізового в'їзду в країни Шенгену або спрощеної форми отримання візи в інші країни Європи та США.

 «Willa-Sandra», де студентки проходили стажування, являє собою розкішний курорт, розташований у мальовничому районі Болеслава  Судетської області.

Готельно-ресторанний комплекс має свій гірськолижний схил, який в зимовий час приваблює  всіх відпочиваючих. Це трьох поверхова будівля яка має комфортабельні номери, які дозволять відпочити у комфорті і спокої. Кількість спальних місць 63, кількість додаткових ліжок 80. В комплексі є літнє кафе з парасольками  біля  фонтана. Також на території готельно-ресторанного комплексу є став на якому можна ловити рибу, а шеф-кухар готує її  на обід або вечерю за бажанням гостя. На  території готельно-ресторанного комплексу є масажний кабінет, кабінет фізіотерапії.

Студенти, що пройшли стажування говорять: «Кожен з нас може поділитися позитивними враженнями і приємними спогадами після стажування  в готельно-ресторанному комплексі «Willa Sandra», де ми працювали офіціантами в ресторані, покоївками в готелі, барменами, помічниками на кухні, а також вивчали польську мову. Це неймовірний життєвий та професійний досвід, який ми отримали під час цього стажування.»

          

29 листопада 2012 року в ВНЗУ «Полтавському університеті економіки і торгівлі» відбулося щорічне свято факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу «Свято професійної майстерності» - справжнє свято вишуканого смаку, фантазії і професіоналізму.

В рамках свята відбулися:

Виставка кулінарного мистецтва студентів «Експресія сучасності»

Різнобарвністю вражала виставка кулінарного мистецтва студентів „Експресія сучасності”. ( Керівники: Кущ Л.І., Дібрівська Н.В., Місюна О.В., Кобилинська Н.В.) Вишуканістю смаків та сучасним оформленням вирізнялась кулінарна продукція студентів старших курсів: «Рандеву закоханих» (Семенова А., Кольц О.); «Нічний Монте-Карло» (Звягольська А., Думенко О.), «Гарячий Кавказ» (Жакун О., Черевко О.); «Французький поцілунок» (Злепко С., Гасенко М.); «Шахматний дебют» (Горбенко А., Риженко М.); «Італійська кухня» (Клонова О., Коваленко А.); «Україна: минуле і сьогодення» (Мазниченко І., Поташна К.).

Виставка кондитерських виробів «Арт-юнг»

У виставці кондитерських виробів «Арт-юнг» (керівники: Бородай А.Б., Даниленко М.І., Вакуленко Т.В.) взяли учать студенти першого і другого курсів: «Солодке спілкування», «Дебют першокурсника» (Поплавський В., Рибчинський Р., Бакало О.), «Шоколадна традиція», «Фруктова гармонія» (Корж І., Паталах Н.), «Майстер-шеф», «Солодкі мрії» (Павлицька Д., Ткач В., Синягівська А.), «Натхнення самурая» (Вахрушева А., Панасюга Д.,Головко А.), «Назад у майбутнє», «Світ у якому ми живемо» (Кузьменко Д., Пятигор В.,Сердюк Р., Вовнянко О.), «Стимул життя» , «Паспорт студента» (Сальна А., Леонова К.); «Весняна спокуса», «Новорічна радість» (Назаренко А., Смірнова А.); «Фруктова фантазія», «Медова ніжність» (Мазур О., Шалаєнко Н., Молякова А., Шалаєнко К.); «Експресія», «Політ фантазії» (Даценко Ю., Демчук Т., Марков С., Кропивський О.).

Виставка продукції барів «Містерія насолоди»

Участь у виставці приймали студенти третього та четвертого курсів

Виставка тематичних столів «Це варто побачити…»

Презентацію столів готували студенти другого та п’ятого курсів

Арт-клас з карвінгу

У рамках свята викладачами кафедри технології та організації ресторанного господарства Місюною О.В. і Кущ Л.І. та студентами старших курсів (Мальована О., Левченко В., Сидоренко З., Тельпук А.) представлені декоративно нарізані овочі (карвінг).

Виставка продукції за результатами наукових досліджень студентів та аспірантів «Наука ХХІ сторіччя»

Демонструвалися наукові роботи студентів та аспірантів кафедри технології та організації ресторанного господарства:

 • хлібобулочні вироби функціонального призначення (Гергель А. – керівник Капліна Т.В.);
 • вироби з листкового тіста підвищеної поживної цінності (Житковська В. – керівник Капліна Т.В.);
 • кулінарна продукція на основі натуральних ароматів свіжих овочів і фруктів (Овчіннікова С. – керівник Дубова Г.Є.);
 • вироби з кексового тіста з використанням вторинної яблучної сировини (Масюк О. – керівник Олійник Н.В.);
 • парфе ванільно-ягідне на основі сублімаційних порошків із дикорослих ягід (Паладійчук А. – керівник Дібрівська Н.В.);
 • зефір яблучно-фруктовий (Беркало А. – керівник Дібрівська Н.В.);
 • вироби з кексового тіста на основі композиційної суміші з нетрадиційної сировини (Страшко В. – керівник Столярчук В.М.);
 • вироби з дріжджового тіста для дієтичного призначення (Березовська К. – керівник Рогова А.Л.);
 • м'ясні страви із свинини з використанням вакууму (Голіздра Н., Чумак А. – керівники: Суткович Т.Ю., Бородай А.Б.)

Також в рамках свята проведено кулінарний поєдинок та бармен шоу, які стали гідним акордом в завершенні найнезабутнішого свята факультету.

          

28 та 29 листопада в лабораторії інноваційних технологій нашої кафедри студенти факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу мали змогу отримати незабутній досвід та враження на майстер-класах, що проводили студенти з Польської академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані на чолі з ректором академії   Р.Д.Таубером

На майстер-класах розглядалось приготування та оздоблення страв, згідно останнім тенденціям в європейській кухні та вимог Всесвітньої Асоціації кулінарних союзів.

Ректор польського вишу пан Таубер має 40-ка річний досвід викладання і нині він проводить майстер-класи у 54 країнах світу, а тепер 2-денних майстер-клас відбувся і в ПУЕТ.

Гості презентували також технологію приготування страв з обробкою коптильним димом.

          

Посещение студентами факультета ХТГРТБ Международного экспофорума ресторанно-гостиничного бизнеса и клининга 2012

Згідно розпорядження по університету була організована поїздка студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу до виставкової експозиції Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2012 (FoReCH), який відбувався  з 7 по 9 листопада 2012 року у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"

Студенти відвідали експонати тематичних виставок:

 • Ресторан Експо Україна 2012
 • Сучасний готель 2012
 • Ресторан Прод Експо  2012
 • Світ скла і посуду 2012
 • Вединг Експо Київ 2012
 • Фестиваль вина 2012


Студентка 4 курсу Анна Курганська з фіналісткою шоу «Пекельна кухня» Ольгою Мостовенко

Під час роботи виставки студенти ознайомились з новітніми тенденціями у розвитку ресторанного і готельного бізнесу, різними видами обладнання та інвентарю, призначеного для використання у закладах ресторанного господарства, відвідали майстер – класи  «Кухні народів світу (українська, італійська, іспанська, французька, мексиканська, японська)» та «Використання професійних рішень Nestle в кондитерській промисловості».


Проведення майстер-класу «Кухні народів світу»

Отримані знання та враження від екскурсії на  виставку-експозицію   ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу екскурсанти нададуть у вигляді презентацій-конкурсів  для студентів своїх груп, які не змогли відвідати виставку.


Студенти та викладачі під час відвідування тематичної виставки «Фестиваль вина»

Весь зібраний матеріал буде використано для поповнення навчально-методичного забезпечення дисциплін: технологія галузі, технологія продукції ресторанного господарства, організація виставкової діяльності, технологічне обладнання галузі, організація ресторанного та готельного господарства та ін.

          

Проведення практичної конференції за результатами проходження літнього професійного стажування студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

13 листопада 2012 року відбулася практична конференція за результатами проходження літнього професійного стажування студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

На конференцію були запрошені декан факультету Шкарупа В.Г., завідувачі випускових кафедр, представники центру зв’язків з виробництвом, викладачі та студенти.

Серед головних питань, які виносились на порядок денний, були підведення результатів літнього професійного стажування та подальший розвиток цього напрямку роботи.

Основними базами практики і стажування для студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу у 2012 році були:

 • ВСПУ ЛОЦ «Укоопспілка» (м. Алушта, АР Крим)
 • Мережа ресторанів «Апельсин»(м. Ялта, АР Крим)
 • «Соснова поляна» (Полтавська обл.)
 • «Горизонт» (Комсомольськ, Полтавська обл.)
 • ТОК «Золотий пляж» (м. Феодосія, АР Крим)
 • Кафе «Маяк» ТОК «Золотий пляж» (м. Феодосія, АР Крим)

На конференції виступили керівники студентських профільних загонів Медведь Аліна, Микульський Сергій, Попов Богдан, Жихарєва Тетяна, Федорович Олег, які поділились своїми враженнями про роботу на різних базах стажування та висловили пропозиції щодо необхідності розвитку цього напрямку діяльності.


Виступи керівників студентських профільних загонів Медведь Аліни (ТОК «Золотий пляж», м. Феодосія, АР Крим) та Попова Богдана (мережа ресторанів «Апельсин», м. Ялта, АР Крим)

Підводячи підсумки конференції декан факультету Шкарупа В.Г. подякував керівникам студентських профільних загонів за плідну співпрацю у питаннях організації стажування, вручив сертифікати про проходження стажування,  грамоти та листи вдячності від керівництва баз стажування.


Декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Шкарупа В.Г. з керівниками студентських профільних загонів

Також у своєму виступі Шкарупа В.Г. наголосив на необхідності постійного розширення баз стажування у зв’язку з відкриттям нових напрямків підготовки «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

Тож факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу завжди готовий до співпраці з новими базами стажування.

          

Ми не даремно з’їхались сюди,
Щоб поклонитись храмові науки.
Студентська дружба вірна назавжди.
Їй не страшні ні роки, ні розлуки.

Зорепадом пролетіло 30 років від закінчення технологічного факультету Полтавського кооперативного інституту (нині ВНЗУ Полтавський університет економіки і торгівлі). З цієї нагоди 7 вересня 2012 року відбулася ювілейна зустріч випускників 1982 року в стінах рідного навчального закладу. У цей день лунали вигуки радості, щастя, захоплення всіх, хто завітав до університету, у стінах якого зустрілася юність з поважною мудрістю прожитих літ. Ніхто не приховує своїх емоцій, адже це — день повернення у яскраве студентське життя. Схвильовані, всі чекали цієї події, раділи, коли зустрілися, теплі обійми, щирі і дружні розмови – все це разом перетворилося на незабутню мить щастя.

Мов пташенята до рідного гнізда, так випускники   ювілейного 30-річного випуску з'їхалися до альма-матер, яка поділилася з ними скарбами знань, дала їм крила, навчила по правді жити. Колишні випускники вітали  своїх викладачів, фотографувалися на згадку, розпитували один одного про життя, роботу, дітей, онуків. Серед присутніх — ті, що приїхали на зустріч здалеку й ті, що пов’язали із нашим навчальним закладом своє трудове життя.

Навчальний заклад ніколи не забуде своїх вихованців. 50- річні «дівчата та хлопці» – так вони себе називали, бо душею залишились такими ж юними, як тоді, в далеких 1977 – 1982 роках. Скільки усього в житті кожного змінилося, а вони зберегли у серці те «мудре і вічне», чого навчали їх викладачі у Полтавському кооперативному інституті.

З відгуків випускників: «Полтавський кооперативний інститут – добра школа життя. Після одержаних знань легко було працювати на любій посаді» (Грицай М.М., м. Славутич Київської обл.), «Дуже вдячний за організацію зустрічі, де ми могли згадати студентські роки та миті життя у ПКІ» (Лізанець С.В., м. Київ) «Низький уклін викладачам за невтомну працю на ниві навчання та виховання. Бажаю нових творчих успіхів у підготовці спеціалістів  для галузі ресторанного господарства України» (Карлов В.М., смт. Оржиця Полтавської обл.). «Низький уклін педагогічному колективу за глибокі і здобуті знання. Дуже приємно бачитися з одногрупниками та викладачами» (Шашкова-Могилевець І.В., м. Борисів  Мінської обл., Білорусь).

У цей день були світлі спогади незабутніх студентських років, і тихий смуток непоправної втрати тих, хто відійшов у вічність. Присутні вшанували пам'ять про дорогих серцю людей хвилиною мовчання.

Про навчальний заклад, його досягнення та перспективи діяльності розповів декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Шкарупа Володимир Григорович.

Присутні покидали залу з надією зустрітися знову, тому що саме тут, у рідних стінах, чекає на випускників повінь спогадів, тут зустрічають вони літа молоді!!! Адже ніякими матеріальними мірками не можна виміряти увесь той молодий запал, ту радість спілкування, сердечність, а також гордість за наш університет, наших вчителів, якими кожен сповнився під час зустрічі.

Із святом вас, друзі! До нових зустрічей! VIVAT, ALMA MATER !!!

          

5 вересня 2012 року у рамках співробітництва з Бакинським слов’янським університетом на кафедрі ТОРГ було проведено вечір-зустріч з групою студентів з Азербайджану, що проходять стажування, на чолі з Ібрагімовим Ельвіном Ісмаіл оглу, співробітником деканату по роботі з іноземними студентами Бакинського слов’янського університету. Тематика заходу ­ ознайомлення з українською кухнею.

Вечір урочисто відкрив ректор університету проф. Нестуля О.О., який привітав гостей та побажав успіхів у проведенні майстер-класу української кухні, а також вручив передані студентам ПУЕТ сертифікати про стажування у Бакинському слов’янському університеті за спеціальністю «Туризм».


Вручення сертифікатів студентам ПУЕТ про стажування у Бакинському слов’янському університеті.

Зі словами привітання виступили декан факультету ХТГРтаТБ

доц. Шкарупа В.Г. та завідувач кафедри ТОРГ проф. Манжос О.Ф., який передав на добру згадку про співдружність подарунковий екземпляр книги «Українська кухня» ректорові БСУ проф. Кямалу Абдуллаєву.


Вручення подарункового екземпляру книги «Українська кухня» проф. Манжосом О.Ф. Ібрагімовиму Ельвіном Ісмаіл оглу, співробітнику деканату по роботі з іноземними студентами Бакинського слов’янського університету.

Ведучі вечора-зустрічі, асистенти кафедри Коваленко Аліна Михайлівна та Пантелеймоненко Юлія Андріївна, ознайомили присутніх з традиційними та обрядовими  стравами української кухні та провели майстер-клас з ліплення вареників.


Майстер-клас з ліплення вареників.

Учасникам було продемонстровано приготування українського борщу з пампушками доц. Дібрівською Н.В. Наприкінці вечору відбулася дегустація страв, які одержали високу оцінку присутніх гостей.


Перед дегустацією.

Зустріч пройшла у щирій та дружній обстановці з обміном культурними традиціями двох народів. Були висловленні надії та побажання подальших зустрічей на полтавській землі та готовність одержати другу вищу освіту у ПУЕТ.

          

17 травня 2012 року на базі лабораторного комплексу «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» кафедри технології та організації ресторанного господарства був проведений майстер-клас із приготування страв із м’яса та риби: «Медальйони з телятини запечені з томатами та сиром», «Лосось на вершковому шпинаті з яблучним соусом», «Паелья з коктейлем із морепродуктів та курячими крильцями», «Бограч гуйяш (густий угорський суп)».

Майстер-клас проводив Гура Сергій Анатолійович су-шеф кухар ресторанно-готельний комплекс „Альтаміра” м. Луцьк, який є студентом групи ТХ-48 базового заочного факультету «ПУЭТ».

Гура Сергій Анатолійович су-шеф кухар ресторанно-готельного комплексу „Альтаміра” м. Луцьк

Учасники майстер-класу

Присутні отримали задоволення спостерігаючи за майстерною роботою су-шефа та цікавим коментарем особливостей приготування і декорування страв.


Декорування «Медальйонів з телятини запечених з томатами та сиром»

Бажаючі занотували рецепти і покуштували майстерно приготовлені страви.

Медальйони з телятини запечені з томатами та сиром

Бограч гуйяш (густий угорський суп)

Лосось на вершковому шпинаті з яблучним соусом

 Паелья з коктейлем з морепродуктів та курячими крильцями

Страви були привабливими не тільки за зовнішнім виглядом, але й отримали високу оцінку за смаковими якостями. Слід відзначити, що студенти нашого вузу не лише отримують знання і вміння навчаючись за відповідною спеціальністю, але й можуть продемонструвати свої професійні навички і здібності для своїх колег.

          

14-17 березня 2012 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ Міжнародний конкурс юніорів із кулінарного мистецтва та сервісу за участю команд із Франції, Сербії, Росії (Москви, Курська, Желєзногорська), Узбекистану, Молдови та з усіх регіонів України. Свою майстерність демонстрували 25 навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації. Загальна кількість учасників – 138. Кількість представників із Франції – 32, Польщі – 6, Узбекистану – 7, Молдови – 5, Сербії – 2, Росії -21.

В програмі конкурсу були змагання в практичних номінаціях, змагання на кращого кухаря та кращого кондитера року, командні змагання серед країн-учасниць, майстер-класи від провідних шеф-кухарів, дегустація етнічних страв, мистецтво карвінгу. Загальна кількість номінацій 31. Форма участі як індивідуальна так і групова.


Журі - висококваліфіковані та незалежні експерти

Від Полтавського університету економіки і торгівлі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу у змаганні офіціантів „Сервіс-класі” брали участь Король Анна Сергіївна та її помічниця Малик Аліна Валеріївна, студентки групи ГРС-31. Супроводжувала студентів доц. кафедри технології та організації ресторанного господарства Дібрівська Н.В


За тематичним столом «Німе кіно».
Зліва направо: Малик А.В., доц. Дібрівська Н.В., Король А.С.


З членами журі номінації „Сервіс-клас”

У номінації „Сервіс-клас” брали участь  12 учасників. На розсуд журі був представлений тематичний стіл „Німе кіно” оформлений у чорно-білих класичних тонах.


З головою Асоціації кулінарів України д.т.н., проф. Пересічним М.І.

За демонстрацію вміння сервірувати стол, складання серветок та проведення декантації вина Король А.С. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня та бронзовою медаллю.


Нагородження.

У роботі журі, серед вітчизняних та зарубіжних науковців, провідних шеф-кухарів, брав участь декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г. За проявлений високий професіоналізм нагороджений Дипломом І ступеня.


Зліва направо: Декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г., студентка групи ГРС-31 Король А.С., голова жюрі номінації „Сервіс-клас” ресторатор Наход М.І.

          

15 грудня 2011 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на базі лабораторного комплексу «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» кафедри технології та організації ресторанного господарства відбувся майстер-клас для практичних працівників закладів ресторанного господарства м. Полтави та Полтавської області з демонстрації «Sous Vide» – нового рішення у технології приготування. Термін «Sous Vide» (у перекладі з французької «у вакуумі») означає технологію приготування кулінарної продукції у вакуумних пакетах, які поміщають у водяну баню з відповідною для продукту температурою. Організаторами заходу стали підприємство «Полтаваторгзабезпечення» і кафедра технології та організації ресторанного господарства. Проводив майстер-клас представник компанії „Фуд Пак Сервіс” (м. Київ) Примушко Микола Іванович.

Під час проведення майстер-класу було продемонстровано функції вакуумних пакувальних машин голландської компанії Henkelman, які поряд з визнаною високою якістю пакування продуктів, мають широкий набір аксесуарів і опцій для задоволення будь-якого запиту споживача. Наприклад, пакування ніжного філе риби чи курки, мідій, фаршу тощо.

Після пакування продукт завантажується до варильного пристрою (терморегулюючого підігрівача високої точності), де піддається тривалій тепловій обробці у воді при низькій температурі в діапазоні від +65оС до +95оС, при цьому коливання температури не перевищують +2оС. Компанія «Фуд Пак Сервіс» пропонує терморегулюючі підігрівачі виробників Sirman та Valko.

Представники закладів ресторанного господарства мали можливість переконатись у високій якості страв з м’яса, риби та фруктів, які виготовлені за технологією «Sous Vide». Перевагами сучасного методу «Sous Vide» є одержання ніжної консистенції готового продукту, який піддається тепловій обробці без жиру та зберігає натуральний смак. Забезпечується можливість одночасного приготування різних страв та рознесення процесів приготування/регенерування у часі і просторі. Регенерування можна проводити у водяній бані, пароконвектоматі або мікрохвильовій печі. Нівелюється навантаження на персонал між періодами напруженої роботи та зменшенням активності замовлень тощо. Відвідати майстер-клас завітали представники 20 закладів ресторанного господарства м. Полтави, Полтавської області та викладачі університету.

Подібні заходи для практичних працівників закладів ресторанного господарства в Полтавському університеті економіки і торгівлі планується проводити регулярно, тому що це дозволяє значно підвищити рівень співпраці, а досвід, отриманий у ході майстер-класу, буде впроваджений у навчальний процес на кафедрі технології та організації ресторанного господарства для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

          

Проведення майстер-класу з функціональних можливостей пароконвектомату фірми «Rational» (Німеччина) кафедрою технології та організації ресторанного господарства

1 грудня 2011 р. у Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на базі кафедри технології та організації ресторанного господарства був проведений урочистий захід з нагоди відкриття лабораторного комплексу.


Урочисте відкриття лабораторії першим проректором М.Є. Рогозою

Лабораторний комплекс включає лабораторію для проведення занять зі студентами, дегустаційну залу, презентаційну залу для проведення майстер-класів та підсобне приміщення для зберігання нормативної документації, інвентарю і короткочасного зберігання сировини. Комплекс обладнаний найсучаснішими видами устаткування, створені комфортні умови для безпечної роботи.

У презентаційній залі відбувся майстер-клас для практичних працівників закладів ресторанного господарства м. Полтави та Полтавської області з демонстрацією функціональних можливостей пароконвектомату фірми «Rational» (Німеччина). Організаторами заходу стали підприємство «Полтаваторгзабезпечення» і кафедра технології та організації ресторанного господарства (завідувач – д.б.н., проф. Манжос Олександр Федосійович). Проводив майстер-клас шеф-кухар фірми «Rational» Цілий Віталій Дмитрович.

Фірма «Rational» є світовим лідером виробництва пароконветоматів для закладів ресторанного господарства. Під час проведення майстер-класу було продемонстровано функціональні можливості пароконвектомату «Rational SCC 102», доведено його переваги перед обладнанням інших фірм-виробників. Представники закладів ресторанного господарства м. Полтави мали можливість переконатись в цьому. Приготування найрізноманітніших страв з м’яса, риби, овочів, круп в пароковектоматі з подальшою дегустацією беззаперечно довели високу якість виготовлених страв та першість «Rational» на ринку технологічного обладнання для ресторанів.

Відвідати майстер-клас прийшли з 17 закладів ресторанного господарства м. Полтави, Полтавської області, викладачі університету. Присутні проявили глибоку зацікавленість у вивченні функціональних можливостей пароконвектомату.

Подібні заходи для практичних працівників закладів ресторанного господарства в Полтавському університеті економіки і торгівлі планується проводити регулярно, тому що це дозволяє значно підвищити рівень співпраці, а досвід, отриманий у ході майстер-класу, буде впроваджений у навчальний процес на кафедрі технології та організації ресторанного господарства для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

          

Про міжнародне співробітництво між ПУЕТ та БУКЕП

Для участі у «Святі професійної майстерності» факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 24 листопада 2011 р. у рамках міжнародного співробітництва до ПУЕТ завітала делегація з Бєлгородського університету кооперації, економіки та права. Гості брали участь у двох двох номінаціях: сервіруванні тематичних столів «Запрошуємо до святкового столу» та «Арт-класі з карвінгу».


Тематичний стіл «Вечная игра» Бєлгородського університету кооперації, економіки та права


«Арт-клас з карвінгу» композиція «Птиця щастя»
Бєлгородського університету кооперації, економіки та права

Делегація БУКЕП зустрілася з ректором ПУЕТ, доктором історичних наук, професором, О.О. Нестулею, ознайомилася зі структурою університету, музеєм, студентським містечком нашого закладу.


Зустріч-бесіда ректора Нестулі О.О. та декана факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Шкарупи В.Г. з делегацією з Бєлгородського університету кооперації, економіки та права


Вручення подяк та сувенірів

Студенти Бєлгородського університету кооперації економіки і права ознайомитись з культурною спадщиною Полтави: відвідали музей Полтавської битви, відомі місця у Диканьці, оспівані на весь світ у творчості М. В. Гоголя.


Екскурсія Полтавським краєм

Делегація студентів та викладачів Бєлгородського університету кооперації, економіки та права отримали багато позитивних емоцій та вражень, перебуваючи на Полтавщині. Вони залишились у захваті від грандіозного „Свята професійної майстерності” факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Гості зазначили про необхідність проведення таких заходів для взаємного обміну досвідом і підвищення рівня професійної майстерності.

Співпраця ПУЕТ і БУКЕП буде продовжуватися і студенти споріднених університетів матимуть можливість для подальшого творчого та наукового спілкування та обміну досвідом.

          

24 листопада 2011 року в ВНЗУ «Полтавському університеті економіки і торгівлі» відбулося щорічне свято факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу «Свято професійної майстерності» - справжнє свято вишуканого смаку, фантазії і професіоналізму.

В рамках свята відбулися: виставки продукції харчових підприємств «Обери професію зі смаком», професійної майстерності студентів факультету – «Гостинно зустрічаємо Євро-2012», кондитерських виробів «Творчість юних»; продукції барів «Професійне зростання», сервірованих тематичних столів «Запрошуємо до святкового столу»; виставки-дегустації «Смачно пригощаємо»; продукції за результатами наукових досліджень студентів, магістрів і аспірантів студентів напряму підготовки «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса», «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технологія харчування» «Готельно-ресторанна справа»; бармен-шоу «Високий стиль»; арт-клас і майстер-клас з карвінгу;  святковий концерт «Зірковий мікс».


Проведення бармен-шоу

Основна спрямованість наукових досліджень викладачів і студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, які представлені на святі – розробка технології кулінарної, технологічно- та мікробіологічно- стабільної продукції, підвищеної поживної цінності.

Презентація творчих доробок студентів почалася з виставки-дегустації нових видів харчових продуктів за результатами науково-дослідної роботи студентів. Були представлені м’ясні напівфабрикати, новітні та дієтичні продукти, розроблені під керівництвом викладачів кафедри технології та організації харчових виробництв. Це роботи студентів Коваленко А. А. (збагачені м’ясо-рослинні консерви), Мужановської А. В. (вдосконалені технології паштетів) Веселовського І.М. та Павленка І.Г. (січені напівфабрикати з білоквмісною сировиною), Богданова Е.В. (купажовані соки з нетрадиційної сировини), Д’яченка Ю.І. (маринади з нетрадиційної сировини.)

Демонструвалася виставка продукції, виготовленої із вторинної сировини м’ясної та плодоовочевої промисловості,  оскільки актуальною задачею сучасного виробництва є безвідходні і ресурсозберігаючі технології та максимальне використання вторинної сировини, що  позитивно впливає на прибутковий ріст  підприємств.

Демонструвалися наукові роботи аспірантів і студентів, виконані згідно з науковою тематикою кафедри технології та організації ресторанного господарства: фізи: калиновий, обліпиховий, шипшиновий (Миронов Д.А. – керівник Капліна Т.В..); кекс "Солодка мрія" (Федорова О.В.– керівник Капліна Т.В..); сиркова паста "Мексиканський фреш", трубочки "Весняна свіжість" (Баранська Т.М. – керівник Дубова Г.Є..); капуста фарширована "Брюссельські корзинки" (Вишар Д.В. – керівник Дубова Г.Є.); закуска "Веселка" (Голуб В.О. – керівник Столярчук В.М.); бісквіт "Солодка користь"( Дерій А.С.– керівник Рогова А.Л..); буженина "Ноктюрн" Дрижирук С.П. – керівник Суткович Т.Ю..); мармелад "Солодка ягідка", "Диво калинове", "Лісова казка" (Когут О.В. – керівник  Дібрівська Н.В.); майонез "Спокуса" (Молякова І.В. – керівник Чоні І.В.); пиріжки "Бурячки" (Троцька В.О. – керівник Шамян С.М.); кекс "Здоров’я", "Сонячний" (Явтушенко О.М. – керівник Столярчук В.М.)


Виставка наукових досліджень за результатами наукових досліджень студентів і аспірантів

Різнобарвністю вражала виставка кулінарної продукції студентів «Творчість юних» (керівник Положишникова Л.О) Були представлені страви кухонь країн- учасників чемпіонату Європи з футболу 2012: української; польської; російської; англійської; хорватської; німецької; французької; чеської, італійської та ін. Велику допомогу в оформленні столів національних кухонь надали представники регіональних національних центрів, які працюють в університеті та у місті Полтаві.

Вишуканістю смаків та сучасним оформленням вирізнялась виставка кулінарного мистецтва «Гостинно зустрічаємо Євро 2012», яку підготували студенти старших курсів у кількості 24 столів.

Чиж Сергій і Нечай Марина зі столом „Весілля фанатів”

Любченко Ольга і Троїцька Олена представляли стіл „Україна – колиска Європи”

Свою професійну майстерність разом із студентами факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу демонстрували гості свята: студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Бєлгородського університету економіки і права, Вищого професійного училища № 21 ім. Чепіги, Полтавського комерційного технікуму, Полтавського кооперативного технікуму. У проведенні свята також взяли участь учні. Зокрема свій стіл у рамках заданої тематики демонстрували учні Розсошенської гімназії.


Делегація Бєлгородського університету економіки і права

Директором навчально-виробничого комбінату (НВК) харчування університету Котенко Н.Б. організована виставка-продаж в їдальні НВК. На виставці представлений широкий вибір кондитерських та кулінарних виробів, найрізноманітніші витвори кондитерського мистецтва.

Гостей свята ознайомили з навчальними лабораторіями факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, сучасним лабораторним обладнанням та новітніми інноваційними технологіями навчання. Завершився огляд демонстрацією бібліотечного комплексу, електронного та загального читальних залів, які за своїм оснащенням та організацією роботи є одними з найкращих серед навчальних закладів України.

Свято завершилося концертом «Зірковий мікс», який був підготовлений студентами факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та гостями свята.

У рамках «Свята професійної майстерності» був проведений «День гостинності». На захід були запрошені учні старших класів Полтавської гімназії № 9, Полтавської загальноосвітньої школи № 31, Глобинської загальноосвітньої школи та Розсошенської гімназії. Для учнів була проведена екскурсія по спортивному комплексу університету, бібліотеці, музею. Після чого запрошені мали можливість відвідати виставку професійної майстерності та святковий концерт.

Отже свято вдалося !!! Його відвідало чимало майбутніх випускників загальноосвітніх закладів, професійно-технічних училищ, технікумів та коледжів Полтави та Полтавської області, які виявили бажання стати фахівцями вищої кваліфікації в галузі харчової промисловості та готельно-ресторанного бізнесу.

          

Відвідування студентами факультету ХТГРТБ Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2011

Студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу взяли участь у виставковій експозиції Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2011 (FoReCH), який відбудеться 8-10 листопада 2011 року у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"

Згідно з інформаційним повідомленням та відповідно до розпорядження №192 від 1.11.2011 р. була організована  9 листопада 2011 р. виїзна екскурсія для студентів 2-5 курсів факультету ХТГРТБ на виставку-експозицію Міжнародного експофоруму ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу 2011 (FoReCH), який відбувся у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

Студенти відвідали експонати тематичних виставок:

 • Ресторан Експо Україна 2011
 • Сучасний готель 2011
 • Ресторан Прод Експо  2011
 • Світ скла і посуду 2011

Під час відвідування експофоруму студенти ознайомилися з новітніми тенденціями кулінарної справи, новітнім обладнання, посудом та інвентарем для закладів ресторанного господарства та професійним клінінговим обладнанням і оснащенням готелів типу «Modern».

У розрізі курсу «Організація виставкової діяльності» студенти 3-4 курсів були ознайомлені із організаційними аспектами експофоруму, типами виставкових стендів, виставковим обладнанням та виставковим дизайном, особливостями спілкування стендистів з відвідувачами, організацією супутніх заходів (майстер-класів, презентацій, семінарів, самплінгів, дегустацій). Студентами було проаналізовано техніки роботи на стенді різних експонентів, відмічені позитивні моменти та недоліки різних форм активності, зовнішнього вигляду та поведінки стендистів.

Отримані знання та враження від екскурсії на  виставку-експозицію   ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу екскурсанти нададуть у вигляді презентацій-конкурсів  для студентів своїх груп, які не змогли відвідати виставку.

Весь зібраний матеріал буде використано для поповнення навчально-методичного забезпечення дисциплін: технологія галузі, технологія продукції ресторанного господарства, організація виставкової діяльності, технологічне обладнання галузі, організація ресторанного та готельного господарства та ін.

          

16 листопада в Бєлгородському університеті кооперації, економіки і права відбувся XI Міжнародний студентський фестиваль кулінарної майстерності „Осіння симфонія”. У роботі фестивалю приймали участь студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, Карагандинського економічного університету, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, студенти з філіалів БУКЕП, навчальних закладів II-III рівня акредитації м. Бєлгорода.


Засідання учасників фестивалю кулінарної майстерності у клубі «Кооператор» Бєлгородського університету кооперації, економіки і права

У рамках міжнародного співробітництва згідно з запрошенням ректора БУКЕП Теплова В.І. від факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ виступила команда у складі (Губіної О.І.,   Ковінько О.П., Мальованої О.В., Cидоренко З.І., Медведь А.В., Білограда Д.О.) під керівництвом старшого викладача кафедри технології та організації ресторанного господарства Положишникової Л.О.


Cервіровка стола з елементами карвінга

Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі нагороджені дипломом переможця у секції "Тематична сервіровка"  у номінації "Сервіровка стола з елементами карвінга".

Голова студентської ради факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Білоград Д.О. отримав диплом за активну участь у фестивалі.

          

СТАНЬ НА ДЕНЬ СТУДЕНТОМ ПУЕТ

3 листопада 2011 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася акція «Стань на день студентом ПУЕТ», на яку були запрошені студенти Полтавського комерційного технікуму та Хорольського Міжгалузевого інституту перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас. Була проведена екскурсія по студентському містечку.

В рамках екскурсії викладачі кафедри технології та організації ресторанного господарства (Горобець О.М., Козак В.М., Положишникова Л.О.) ознайомили гостей з умовами проживання у гуртожитку, відвідали тренажерні зали спорткомплексу та аудиторії, які оснащені сучасним обладнанням ресторанного господарства.

Силами студентів: Любченко О., Ковінько О., під керівництвом викладача Прокопенко І. П. для студентів був організований майстер-клас зі сервірування тематичних столів, після якого гості зустрілись з деканом факультету ХТГРТБ  Шкарупою В.Г., завідувачем кафедрою Манжосом О.Ф. По закінченню зустрічі гості були запрошені на концерт «ПУЕТ має таланти» до актової зали університету.

          

Для факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу одним з головних напрямків роботи є розвиток практичних навичок у студентів. Адже саме практичний досвід поряд з достатнім рівнем теоретичної підготовки забезпечує конкурентоспроможність випускників факультету. 27 жовтня 2011 року відбулася студентська наукова конференція за результатами літнього професійного стажування студентів технологічного факультету.

Основними питаннями, які виносились на конференцію, були обговорення результатів стажування та подальший розвиток цього напрямку роботи.

Доповідачами були керівники студентських профільних загонів, які поділилися своїм досвідом проходження практики та стажування, донесли до слухачів особливості роботи на базах практик та враження від проходження стажування.


виступ Мушкет Юлії, керівника студентського загону  в ТОК «Горизонт» (м. Судак, АР Крим)

Одним з важливих етапів підготовки фахівців є організація міжнародного стажування. Так у 2011 році продовжилась співпраця факультету з відкритим акціонерним товариством «КОНПРОК» (м. Бєлгород, Росія).


Вручення подяк та сертифікатів студентам, які проходили стажування в ВАТ «КОНПРОК»

Студенти напряму підготовки готельно-ресторанна справа мали можливість пройти стажування у мережі 5* готелів «Splendid Conference & SPA Resort 5» у Чорногорії.


Виступ керівника студентського профільного загону в мережі готелів «Splendid Conference & SPA Resort 5» (Чорногорія)

На студентській конференції були присутні  представники з центру зв’язків з виробництвом В.Л.Гриценко та Л.М.Бондар та декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу В.Г. Шкарупа, який  зазначив важливість даного напрямку роботи та  необхідність розширення баз практики як в Україні, так і закордоном.

Також у своєму виступі декан подякував керівникам студентських профільних загонів, майстрам виробничого навчання та студентській раді за моніторинг та організацію  професійного стажування та плідну роботу під час його проходження.


Декан факультету ХТГРТБ В.Г.Шкарупа вручає сертифікат про проходження стажування Д. Ніколенко – керівнику студентського профільного загону в ТОК «Золотий пляж».

          

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО РОДИНИ ПУЕТ!

20 жовтня 2011 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулося свято «Стань на день студентом ПУЕТ», на яке були запрошені студенти останнього року навчання спеціальностей «Виробництво харчової продукції», «Організація обслуговування населення», «Ресторанне обслуговування»  Полтавського кооперативного технікуму. Для студентів технікуму була проведена екскурсія по студентському містечку. В рамках екскурсії викладачі кафедри технології та організації ресторанного господарства (Горобець О.М., Козак В.М., Положишникова Л.О.) ознайомили гостей з умовами проживання у гуртожитку, відвідали тренажерні зали спорткомплексу та аудиторії, які оснащені сучасним обладнанням ресторанного господарства.

Силами студентів Любченко О., Ковінько О., Пантелеймоненко Ю. під керівництвом викладача Прокопенко І.П для студентів технікуму був організований майстер-клас зі сервірування тематичних столів.

У сучасній медіатеці гості переглянули фільм та тему: «Дизайн харчових продуктів». По закінченню екскурсійних заходів студенти були запрошені на обід  до затишної банкетної зали.

Після обіду була організована зустріч з деканом факультету ХТГРТБ  Шкарупою В.Г., завідувачем кафедрою Манжосом О.Ф., де було обговорено результати зустрічі, по закінченню якої гості були запрошені на концерт «Дебют першокурсника» до актової зали університету. Студенти технікуму залишились приємно враженими гостинністю співробітників університету, привітністю та вихованістю студентів ПУЕТ.

          

Напередодні професійного свята Всесвітнього дня туризму та туризму в Україні, який відзначається 27 вересня, відділ з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації проводить обласний конкурс „Туристична гостинність Полтавщини” серед фахівців готельно-ресторанного, санітарно-курортного бізнесу, туристичних фірм та екскурсоводів.

21 вересня 2011 року проведено тестування на базі ВНЗ „Полтавський університет економіки і торгівлі” із залученням викладачів кафедри технології та організації ресторанного господарства факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.


Членик конкурсної комісії (справа наліво): Онищук Л.М. начальник відділу з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації;
Манжос О.Ф., проф., завідувач кафедри технології та організації ресторанного господарства;
Дібрівська Н.В., доц. кафедри технології та організації ресторанного господарства.

У конкурсі тестувались фахівці з таких номінацій:

 • кращий адміністратор готелю;
 • кращий офіціант ресторану;
 • кращий працівник тур фірми;
 • кращий екскурсовод.


Виконують тести адміністратори готелів


Виконують тести адміністратори готелів та офіціанти ресторанів при готелях

          

Напередодні професійного свята Всесвітнього дня туризму та туризму в Україні, який відзначається 27 вересня, відділ з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації буде проводити обласний конкурс „Туристична гостинність Полтавщини” серед фахівців готельно-ресторанного, санітарно-курортного бізнесу, туристичних фірм та екскурсоводів 21 та 22 вересня 2011 року. До участі у конкурсі будуть запрошені спеціалісти з таких номінацій:

 • кращий директор готелю;
 • кращий адміністратор готелю;
 • краща покоївка готелю;
 • кращий завідувач виробництвом ресторану;
 • кращий офіціант ресторану;
 • кращий працівник тур фірми;
 • кращий екскурсовод.

Конкурс буде проводитись у два етапи – виявлення теоретичних знань шляхом проведення тестування на базі ВНЗ „Полтавський університет економіки і торгівлі” із залученням викладачів кафедри технології та організації ресторанного господарства факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та демонстрування практичних умінь і навичок на базі одного з готельно-ресторанного комплексу м. Полтави.