кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

          

Анкета опитування здобувача першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

1 курс

https://docs.google.com/forms/d/1dq8FefZXXc0QMqCqX_dVKh7bVTIGK8mJdxJQiwtQMIE/edit

2 курс

https://docs.google.com/forms/d/1agNQ22tR9W6rv-g27EzaWfHkqX9AeNcRrbNssJAuQtA/edit

3 курс

https://docs.google.com/forms/d/1EXo_LBBVW9FfpbP4ijkZ3B4kF3kF-lNbkFH393gGUFA/edit

4 курс

https://docs.google.com/forms/d/1zGRrJ7OO89Wdghnvyly88TsqdOZG5aUjr1GXT_ODnd4/edit

2 курс (скорочений термін навчання)

https://docs.google.com/forms/d/1HJjyh1ZgpycKR3_JCvOFaNDTegNdAtO66QN4BJNHE5M/edit

Молодший бакалавр

https://docs.google.com/forms/d/1LrnOEj9aXVen7YcIgWTL8obFWNyGLBhDc2wxSy53_fw/edit

          

Анкета опитування здобувача другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 2 семестрі 2020-2021 н.р.)

https://docs.google.com/forms/d/1Y4Legzg8oo9YlkHG2_eYv_gLWjqkpnIh-oXDoEo4hAQ/edit

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо обрання вибіркових дисциплін

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо обрання вибіркових дисциплін

          

Анкетування стейкґолдерів

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» 

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року