кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітньої програми спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа»

          

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Проєкт ОПП «Готельно-ресторанна справа»

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Пропозиції приймаються з 16 березня 2022 р. по 16 квітня 2022 р.

Гарант – Володько О.В.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»
Першого рівня вищої освіти

Проєкт ОПП «Готельно-ресторанна справа»

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Пропозиції приймаються з 16 березня 2022 р. по 16 квітня 2022 р.

Гарант – Капліна Т.В.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»
 Другого (магістерського) рівня вищої освіти

Проєкт ОПП «Готельно-ресторанна справа»

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Пропозиції приймаються з 16 березня 2022 р. по 16 квітня 2022 р.

Гарант – Рогова Н.В.

 

16.03.2022 р. відбулося розширене засідання кафедри готельно-ресторанної та курортної справи за участю стейкхолдерів (здобувачів освіти Ходіс Н., гр. ГРСм-51; Дикої Є., гр. ГРСб-34; Тесленко Д., гр. ГРСмб-11 та випусниці спеціальності «Готельно-ресторанна справа», менеджера департаменту прийому та розміщення гостей готелю «Holiday Inn Kyiv» Плотніченко О.). Серед питань порядку денного – удосконалення якості освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» на 2022-2023 н.р. Надані рекомендації й побажання стейкхолдерів були слушними та внесені до проєктів освітніх програм, що дозволить продовжити забезпечення якісної підготовки фахівців готельно-ресторанної справи для вітчизняного та міжнародного ринку праці. Тож, не зважаючи на дуже складні часи для України, МИ ПРОДОВЖУЄМО БУДУВАТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ – МАЙБУТНЄ НАЦІЇ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!

          

Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

Освітня програма розроблена науково-методичною групою зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (молодший бакалавр):

  1. Володько Ольга Василівна – керівник проектної групи, гарант    освітньої програми, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к. т. н.
  2. Капліна Тетяна Вікторівна – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор.
  3. Столярчук В.М. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к. т. н., доцент.
  4. Рибакова Світлана Сергіївна  – ст. викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
  5. Чижова В.А. – керуюча рестораном «Панорама» м. Полтава, керуюча Готельно-ресторанним комплекс «Садиба Буланово», Полтавська обл, с. Буланово.
  6. Хіміч Е.С. – випускниця спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ (2017 р.), виконавчий директор  кафе «Feeling Happy», магістр з готельно-ресторанної справи, м. Полтава
  7. Акулович А. С. –  здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 241 «Готельно-ресторанна справа».
  8. Дика Є.Т. –  здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 241 «Готельно-ресторанна справа».

Рецензії на освітню програму "Готельно-ресторанна справа" (молодший бакалавр)

Завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр). Висловлюємо подяку випускникам, викладачам та фахівцям-практикам у галузі сфери обслуговування та усім зацікавленим особам. Усі ваші пропозиції розглянуті та прийняті до уваги!

Гарант – Володько О.В.

Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

Анкетування випускників, викладачів та фахівців-практиків у галузі сфери обслуговування щодо вдосконалення освітньо-професійної програми (ОПП) «Готельно-ресторанна справа» початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр).

https://docs.google.com/forms/d/1HiY2VqKyORqlV36iAUbLUkq-sQZxMVDbkTtiZDs_xyU/edit

Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр)

Рецензії на освітню програму "Готельно-ресторанна справа" (молодший бакалавр)

Завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр). Висловлюємо подяку випускникам, викладачам та фахівцям-практикам у галузі сфери обслуговування та усім зацікавленим особам. Усі ваші пропозиції розглянуті та прийняті до уваги!

Гарант – Капліна Т.В.

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти (бакалавр)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр)

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування потенційних роботодавців щодо якості підготовки здобувачів початкового (короткого циклу) вищої освіти за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (за результатами проходження виробничої практики)

Результати опитування здобувачів початкового (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» щодо освітньої програми «Готельно-ресторанна справа (за результатами надання освітніх послуг з навчальних дисциплін першого семестру 2021-2022 навчального року)

Результати опитування здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх з навчальних дисциплін третього семестру 2021-2022 навчального року)

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.) 3 курс

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.) 4 курс

Результати опитування здобувача другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.

Результати опитування здобувача першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 1 семестрі 2021-2022 н.p.

Результати опитування здобувача першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 1 семестрі 2021-2021 н.p.

Результати анкетування здобувача початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітньої кваліфікації молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеню « магістр » щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

Результати опитування здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року

          

Анкета опитування здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 2 семестрі 2021-2022 н. р.)

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (молодший бакалавр)  

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр) 1 курс

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр) 2 курс

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр) 3 курс

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр) 4 курс

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (магістр) 1 курс

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» (молодший бакалавр) 2 курс

          

Анкета опитування здобувача першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Анкета «бакалавр» 1 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

 https://docs.google.com/forms/d/1TXpIO9MFxhhWJvuRc8nCGPZaI46JOeNWjgxPFt44VAQ/edit

Анкета «бакалавр» 2 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/16ASs16bB-AFDKsggRgQWMLYImt-klLEYJ422D8upamM/edit

Анкета «бакалавр» 3 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/1J1qI7qCQbWTEFQPGIlFPX6S3yShhgbICA2fBzeBKwTA/edit

Анкета «бакалавр» 4 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/15jcPw9azZjccsyVf-Zs0d6b0CLmmgrHbEpfp-g9RqHM/edit

Анкета «магістр» (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/1YIFBr63J98f5M2DFyeGycxzOQrbmJilFnajW6uoVNK8/edit

Анкета «молодший бакалавр» 1 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/14xTZpGKsEZDrDMPiOglttz0ckp5QZF4x2WIEfwR89j4/edit

Анкета «молодший бакалавр» 2 курс (за результатами надання освітніх  послуг у 1 семестрі 2021-2022 н. р.)

https://docs.google.com/forms/d/1SHnw4kGUIGzSSPK1Zjk8GxtA86_BWzPTg_N55ubXpFo/edit

 

(за результатами надання освітніх  послуг у 2 семестрі 2020-2021 н. р.)

1 курс

https://docs.google.com/forms/d/1dq8FefZXXc0QMqCqX_dVKh7bVTIGK8mJdxJQiwtQMIE/edit

2 курс

https://docs.google.com/forms/d/1agNQ22tR9W6rv-g27EzaWfHkqX9AeNcRrbNssJAuQtA/edit

3 курс

https://docs.google.com/forms/d/1EXo_LBBVW9FfpbP4ijkZ3B4kF3kF-lNbkFH393gGUFA/edit

4 курс

https://docs.google.com/forms/d/1zGRrJ7OO89Wdghnvyly88TsqdOZG5aUjr1GXT_ODnd4/edit

2 курс (скорочений термін навчання)

https://docs.google.com/forms/d/1HJjyh1ZgpycKR3_JCvOFaNDTegNdAtO66QN4BJNHE5M/edit

Молодший бакалавр

https://docs.google.com/forms/d/1LrnOEj9aXVen7YcIgWTL8obFWNyGLBhDc2wxSy53_fw/edit

          

Анкета опитування здобувача другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (за результатами надання освітніх послуг у 2 семестрі 2020-2021 н.р.)

https://docs.google.com/forms/d/1Y4Legzg8oo9YlkHG2_eYv_gLWjqkpnIh-oXDoEo4hAQ/edit

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета здобувача початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітньої кваліфікації молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо обрання вибіркових дисциплін

Опитування здобувача початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр» щодо обрання вибіркових дисциплін на ІІ семестр 2021-2022 навчального року

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»