кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

          

Навчальні дисципліни для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти освітнього ступеню «молодший бакалавр»

 • Основи барної справи
 • Основи готельної індустрії
 • Основи культури гостинності і споживання їжі
 • Служба матеріально-технічного забезпечення готелю
 • Університетська освіта
 • Ресторани в готельній індустрії
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії
 • Основи ресторанного обслуговування
 • Практикум з комп‘ютерних технологій в готельному бізнесі
 • Технологія клінінгового обслуговування
 • Виробнича практика
 • Навчальна практика

Навчальні дисципліни для здобувачів першого рівня вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр»

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці в готельній та ресторанній індустрії
 • Основи барної справи
 • Основи готельної індустрії
 • Основи культури гостинності і споживання їжі
 • Служба матеріально-технічного забезпечення готелю
 • Ресторани в готельній індустрії
 • Університетська освіта
 • Організація роботи номерного фонду готелю
 • Фронт-офіс
 • Ресторанний кейтеринг
 • Обладнання в готелях та ресторанах
 • Барна справа і організація роботи сомельє
 • Основи наукових досліджень
 • Організація роботи готелів
 • Організація роботи ресторанів
 • Проектування готельного підприємства
 • Якість обслуговування в готелях і ресторанах
 • Проектне навчання
 • Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії
 • Внутрішній аудит та контроль в готелі
 • Проектування готелів та ресторанів з використанням графічних редакторів
 • Професійна етика та етикет в готельно-ресторанній індустрії
 • Інновації в готелях і ресторанах
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Організаційна (міжнародна) практика
 • Комплексна бакалаврська практика

Навчальні дисципліни для здобувачів другого рівня вищої освіти освітнього ступеню «магістр»

 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Безпека: Охорона праці в галузі. Цивільний захист
 • Світове готельне господарство (англійська мова викладання)
 • Сервісологія
 • Інноваційні технології у готельному господарстві
 • Інноваційні ресторанні технології
 • Курсова робота зі спеціальності
 • Виробнича практика
 • Науково-педагогічна практика