кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Спеціальності
Студентство і наука
Інформація для студентів
Дисципліни
Методичне забезпечення
Професійне стажування
Науково-дослідна робота
Фотогалерея

Методичне забезпечення

          

Барна справа

 • Барна справа [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С.М. Шамян. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі

 • Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації з виконання курсової роботи / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова, В.М. Столярчук. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства

 • Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» за КМСОНП ПУЕТ/ Т.Ю. Суткович.-Полтава: ПУЕТ, 2012.-64с.

Організація в галузі

 • Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП [електронний ресурс] – Полтава: ПУСКУ, 2009. – 206 с
 • Методичні рекомендації для проведення ділової гри на тему «Методи нормування праці» [електронний ресурс] – Полтава: ПУСКУ, 2010. – 26 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУЕТ, 2010. – 44 с.
 • Методичні рекомендації і тематика курсових робіт з дисципліни «Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУЕТ, 2011. – 26 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Організація виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУЕТ, 2010. – 41 с

Організація виставкової діяльності

 • Основи виставкової діяльності [Текст] : навч. посібник / В.О. Пекар. – К. : Євроіндекс, 2009. – 348 с. + Електрон. зміст
 • Організація виставкової діяльності: метод.рек. та тестові завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «ГРС», 6.051701 «ХТІ» програми професійного спрямування «ТХ», «ОРБ», «РСС» за КМСОНП ПУЕТ /А.Б. Бородай.-Полтава, 2012.-31с.
 • Організація виставкової діяльності: метод.рек. та навч. завд. для практичних занять і самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.140101 «ГРС», 6.051701 «ХТІ» програми професійного спрямування «ТХ», «ОРБ», «РСС» за КМСОНП ПУЕТ /А.Б. Бородай.-Полтава: ПУЕТ, 2012.-34с.

Організація готельного господарства

 • Капліна, Т. В. Організація готельного господарства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. В. Капліна, А.С. Капліна, Ю. В. Левченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 • Капліна, Т. В. Організація готельного господарства [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для написання курсової роботи / Т. В. Капліна, А.С. Капліна, В.М. Столярчук. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Організація ресторанного господарства

 • Організація ресторанного господарства /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП [електронний ресурс] – Полтава: ПУСКУ, 2011. – 114 с
 • Методичні рекомендації для проведення ділової гри на тему «Методи нормування праці». – Полтава: ПУСКУ, 2010. – 26 с.
 • Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУЕТ, 2010. – 49 с.
 • Методичні рекомендації і тематика курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУЕТ, 2010. – 28 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Організація ресторанного господарства». /А.Л. Рогова, В.Д. Карпенко, І.П. Прокопенко. - Полтава: ПУСКУ, 2009. – 29 с

Професійна етика та етикет в закладах готельно-ресторанного господарства

 • Професійна етика та етикет у закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / А.Б. Бородай. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Сервісологія

 • Сервісологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.Ю. Суткович. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.